Et skønt sted at bo

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan bo i Frederiksgården?

Det kan alle ældre og enlige, men Frederiksberg-borgere har forrang. Der er dog hverken tale om ældre- eller plejeboliger, og alle ældre beboere er selvhjulpne.

En stor del af beboerne er unge studerende, især i de mindre lejligheder.

Beboere må gerne have hjemmeboende børn på 14 år og derover.


Hvilke boliger findes i Frederiksgården?

Frederiksgården består af 305 lejligheder på 1 – 4 værelser.

Blok A har en del mindre toværelses lejligheder samt cirka 25 lejligheder på tre-fire værelser.

Blok B består overvejende af toværelses lejligheder, mens blok C består af etværelses lejligheder (med køkken og toilet) – her er næsten alle beboere studerende.


Frederiksgården er et ”kollektivhus” – hvad betyder det?

Et kollektivhus er en boligform, hvor beboerne har hver deres bolig, men samtidig adgang til en række fælles faciliteter og en forpligtelse til at deltage i (eller betale til) en vis form for fællesskab. Eksempelvis har Frederiksgården en fælles [restaurant], hvor alle beboere (indflyttet efter 1986) har spisepligt.

Det første danske kollektivhus blev etableret i 1903, og efter Anden Verdenskrig blev der etableret flere kollektivhuse over hele landet, men de er dog ikke blevet helt så udbredte som i Sverige.

Lejen i Frederiksgården bliver løbende fastsat efter reglerne i lejeloven om omkostningsbestemt husleje.


Hvad koster lejlighederne, og hvordan betales huslejen?

Huslejen betales forud for tre måneder ad gangen og opkræves hvert kvartal (1. marts, 1. juni, 1. september samt 1. december). Ved indflytningen skal beboeren desuden betale et depositum (sikkerhed for udlejeren).

Opkrævningen består af selve huslejen, á conto bidrag for varme, en kollektivafgift (dækker fælles udgifter i ejendommen).

De månedlige udgifter for en typisk lejlighed på 65 kvadratmeter med to værelser, køkken og bad er (per 1. januar 2018) ca. 5000 kroner i husleje, ca. 450 kroner i á conto varme og 215 kroner i kollektivafgift pr. beboer.

For en etværelses lejlighed med køkken og bad er de månedlige udgifter (per 1. januar 2018) ca. 3500 kroner i husleje, ca. 300 kroner i á conto varme og 215 kroner i kollektivafgift.


Hvordan afregnes varme, el og andet forbrug?

Varme

Hvert kvartal opkræves et á conto beløb med huslejen. Varmeåret går fra 1. juni til 31. maj, og umiddelbart herefter (senest inden udgangen af september) modtager hver beboer en årsopgørelse baseret på det aflæste forbrug med ekstra opkrævning eller penge retur.

El

Leveres af Ørsted A/S, som står for at opkræve og foretage årsafregning. Man skal selv sørge for ved indflytning at tilmelde sig og ved fraflytning at afmelde sig som bruger

Vand

Indgår i driftsudgifterne for hele Frederiksgården.


Må beboere i Frederiksgården holde husdyr?

Af hensyn til de øvrige beboere er det ikke tilladt at holde husdyr.


Må en beboer fremleje sin bolig?

Det må en beboer gerne – efter reglerne i lejelovens § 70.

Ansøgning med begrundelse og dokumentation skal fremsendes til administrationskontoret.

I en fremlejeperiode hæfter beboeren for alle betalinger samt er ansvarlig for fremlejerens opførelse.


Hvem bestemmer i Frederiksgården?

Frederiksgården er en selvejende institution, som bliver ledet af en bestyrelse med syv medlemmer. Bestyrelsen har ansat Advokat (H) Pernille Høxbro som administrator til at lede det daglige arbejde med drift og administration af Frederiksgården.

Tre bestyrelsesmedlemmer bliver udpeget af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, tre af beboerne og et af foreningen bag Frederiksgården (Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige).

Bestyrelsen indkalder hvert år beboerne til et årsmøde. Her aflægger bestyrelsen beretning for det forgangne år, ligesom regnskabet bliver lagt frem. Desuden bliver beboernes repræsentanter til bestyrelsen valgt på årsmødet.

Læs mere under bestyrelse og vedtægter