Et skønt sted at bo

Sådan vedligeholder du dit nye forede afløb

Instruktion for drift og vedligeholdelse af afløbssystemer renoveret med Aarsleff strømpen

Faldstammer

Aarsleff strømpen er udført af nålefilt imprægneret med epoxy og inderfolie lavet af polypropylen eller polyurethan.  Aarsleff strømpen kan i udhærdet form sidestilles med afløbssystemer udført i præfabrikerede plastmaterialer. Dette materiale er meget modstandsdygtigt, men kan dog beskadiges ved fejlagtig behandling. Aarsleff yder 10 års garanti på materialets holdbarhed, under forudsætning af dokumenteret overholdelse af følgende instruktioner

Rensning:

 • Brug ikke kogende vand, kaustisk soda (flydende afløbsåbner), eller andre kemikalier til at åbne et stoppet rør.
 • Tilstoppelse af faldstammen renses iht. følgende:

Anbefalet værktøj til rensning:

 • Højtryksspuling spuling med rotor dyse max. 70 bar. (*)
 • Motorsplit monteret med ikke-skærende værktøj, kombineret med varmt vand

Værktøj som ikke må bruges:

 • Skærende eller spidse værktøjer, f.eks. motorsplit med skærehoved
 • Industrispuling

Brug og Vedligehold:

 • Strømpeforingen må ikke være i kontakt med over 90 °C varmt vand i mere end maksimalt 5 minutter ad gangen.
 • Strømpeforingen må ikke udsættes for kemiske påvirkninger ud over, hvad der følger af sædvanlig brug af skånsomme rengøringsmidler.
 • Fritureolie, stearin og lign. må ikke hældes i afløbet.
 • Køkkenfaldstammerne skal gennemskylles kraftigt med varmt vand hvert 5. år,
 • Toiletfaldstammerne skal gennemskylles kraftigt med rent koldt vand hvert 10. år. Skylningernes
 • varighed bør være omkring 5-10. minutter.

 

Garantien omfatter ikke:

 • Tilstoppelse, som ikke skyldes defekter ved Aarsleff strømpen eller installationen af strømpen i røret
 • Skader opstået som følge af manglende vedligeholdelse eller brug i strid med nærværende instruks

Garantien bortfalder, såfremt der foretages indgreb i den strømpeforede faldstamme uden Aarsleffs forudgående godkendelse. 

Skulle der opstå situationer hvor De har brug for vejledning, er De altid velkommen til at kontakte os.

(*) Tekniske data på højtryksspuling i Aarsleff strømpeforing iht. Teknologisk Institut.

 • Dyssers hul diameter = 0.8 mm
 • Dyse antal = 4 stk.
 • Strålens vinkel med røraksen = 350

Spuleslangens indvendige diameter skal være 10 mm