Et skønt sted at bo

Ny bestyrelse pr.28.4 2023

Til beboerne i Den Selvejende Institution Frederiksgården

 

Her med kan jeg oplyse, at alle de tre beboervalgte bestyrelsesmedlemmer Ilse Kandler,  Emil Jelstrup og Helle Smed ved årsmødet den 27 ds med akklamation blev genvalgt til bestyrelsen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Flemming Brank
Næstformand Helle Smed

For bestyrelsens kontakt data henvises til www.frederiksgaarden.dk

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro