Et skønt sted at bo

Indkaldelse årsmøde 2024

Til beboerne i Den Selvejende Institution Frederiksgården
Frederiksberg den 10.april 2024

Årsmøde 2024 – Den Selvejende Institution Frederiksgården 

På vegne af bestyrelsen skal jeg herved indkalde samtlige beboere og partialobligationsejere til årsmøde

Tirsdag den 30. april 2024 kl. 19.00

i festsalen.

Dagsorden vil være som følger i henhold til institutionens vedtægter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.    Regnskab for regnskabsåret 2023 til efterretning. Ekstrakt af regnskabet samt køkkenregnskabet vil inden møde blive lagt på Frederiksgårdens hjemmeside www.frederiksgaarden.dk, ejendommens digitale opslagstavler samt vil kunne afhentes på Ejendomskontoret.

4.    Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Da bestyrelsen af hensyn til valghandlingen gerne vil udlevere en kandidatfortegnelse, opfordres alle mulige kandidater til at anmelde deres kandidatur skriftligt til Ejendomskontoret senest tirsdag den 23.april 2024.

Samtidig kan jeg oplyse, at bestyrelsesmedlemmerne Helle Smed A 206 (næstformand) og
Ilse Kandler A 611 samt Emil Jelstrup C 002 alle er villige til genvalg.

Med venlig hilsen

På vegne bestyrelsen

Pernille Høxbro
administrator