Et skønt sted at bo

Restauranten

Restaurant og spiseordning

Frederiksgården har en intern restaurant med en spiseordning, som nye beboere skal være tilmeldt de første 2 kvartaler efter indflytning. Prisen er kr. 1.600/mdr. for 1 aftenmåltid på hverdage og med 2 retter i weekenden:

1) I denne tvungne periode kan man dog framelde 7 sammenhængende dage per måned, hverken mere eller mindre. Varsel er senest 2 dage før første dag, og spisebilletter afleveres i kuvert til Marianne Windtberg på Administrationskontoret. Beløbet for 7 dage fraregnes så på den næstkommende månedlige opkrævning.

2) Efter tvangsperioden er spiseordningen friere: man kan framelde sig minimum 7 dage og opefter inden for en måned og det må gerne være springende datoer. Man kan maksimalt framelde 3 måneder samlet indenfor samme år.

3) Efter tvangsperioden kan man helt framelde sig spiseordningen. Det sker kvartalsvis (det samme gælder gentilmelding). Man betaler så i stedet kr. 485 per måned i køkkenafgift, og man kan under denne ordning spise frit idet man kan købe en blok med 15 spisebilletter til kr.750, som kan afhentes på Administrationskontoret. Skulle man mangle spisebilletter kan man altid udfylde en seddel ved disken til kr. 60.

Under alle ordninger kan gæster inviteres med for kr. 60 og køkkenet adviseres i så fald senest 2 dage før. Der kan være specialpris ved højtider og specialbuffeter. Ved flere gæster dog max 9 skal man reservere plads i kalenderen ved disken.

Drikkevarer kan købes ved disken ligesom man kan medbringe sin egen vin, øl eller vand uden proppenge. Dette og eventuelle gæster skrives på hvid bestillingsseddel når maden hentes ved disken.

Alle restaurantbeløb afregnes bagud ved månedsopkrævning fra Administrationskontoret i blok C, undtagen eventuel køkkenafgift som opkræves sammen med huslejen.

Kontakt til Køkkenet: Tel.nr. 3871 0922, e-mail: chefkok@frederiksgaarden.dk

Kontakt til Administrationskontoret: Tel.nr 38 71 26 56
e-mail: administrationskontoret@frederiksgaarden.dk

Retningslinjer vedr. spisepligt og køkkenafgift

Hermed oplyses de gældende regler for spisepligt og køkkenafgift.

1. Alle nyindflyttede beboere har spisepligt.

2. Beboere med spisepligt kan overgå til køkkenafgiftsordningen ved pr. 1. januar 2012 månedligt at betale kr. 485,00.

3. Nye lejere kan dog først overgå til køkkenafgift efter udgangen af det huslejekvartal, man er indflyttet i, plus næstfølgende huslejekvartal. (F.eks.: Indflytning 15. decem-ber – overgang til køkkenafgift pr. 1. juni følgende år. Indflytning 15. marts – over-gang til køkkenafgift pr. 1. september samme år. Indflytning 1. maj – overgang til køkkenafgift pr. 1. september samme år.) I denne periode kan der kun frameldes mi-nimum/maximum syv dage pr. måned.

4. Køkkenafgiften opkræves kvartalsvist forud sammen med husleje m.m.

Pr. 1. januar 2012 vil framelding til enten pension eller køkkenafgift kunne ske ved skriftlig meddelelse til administrationskontoret på ejendommen senest den 10. i må-neden. Herefter vil ændringen blive registreret med virkning fra førstkommende må-ned. Regulering/efteropkrævning vil ske sammen med næstkommende huslejeop-krævning.

5. Beboere, der er på spisepligtsordningen (dvs. ikke er overgået til køkkenafgift), kan framelde sig spisning i i alt tre måneder hvert kalenderår. De tre måneder kan afmeldes som en sammenhængende periode eller som enkelt-stående dage. Dog skal framelding ske mindst to dage forud og minimum for syv dage pr. måned og inden for spisekuponhæftets gyldighedstid.

6. Der skal ved modtagelsen af middagsmaden i restauranten altid afleveres en spise-kupon.

7. Pensionærer kan med to dages varsel tilmelde middagsgæster mod almindelig gæ-stebetaling kr. 50,00 pr. måltid pr. middagsgæst. Tilmelding skal ske direkte til køk-kenchefen eller kokken.

Se det officielle brev her