Et skønt sted at bo

Restauranten

Frederiksgården Reglerne for spiseligt – køkkenafgift – framelding

Spisepligten på Frederiksgården er fra den 1.1.2024 igen fastsat til 9 måneder.

Det betyder, at man som tilmeldt til spiseordningen har 12 friuger – altså hvor man kan framelde sig spiseordningen.

Når man ønsker at bruge sine friuger, skal man framelde sig forud og man skal minimum framelde sig for 7 dage pr. måned.

Vær opmærksom på at der aldrig fratrækkes framelding med tilbagevirkende kraft.

Frameldingen sker ved at spise billetterne afleveres i en kuvert påført navn og adresse på Ejendomskontoret.

Ønsker man at overgå til køkkenafgift sker det for minimum 3 måneder.

Der skal gives skriftlig besked senest den 10 i måneden til Ejendomssekretær Marianne Windtberg ved at sende en mail til :

administrator@frederiksgaarden.dk

Når der er givet meddelelse om, at man ønsker at overgå til køkkenafgift vil opkrævningen ske sammen med den næste måneds huslejeopkrævning.

For hver måned i løbet af kalenderåret man har været på køkkenafgift, fratrækkes 7 dage i retten til

framelding, hvis man igen overgår til at være fast spisende i indeværende kalenderår.

Hver måned omdeles en regning med opkrævning for månedspension og vaskeri samt evt. gæster eller køb

af drikkevarer i restauranten. Betaling skal ske på det girokort der vedlægges regningen.

Køkkenafgiften opkræves sammen med huslejen.

Opsat på tavlerne den 26 april 2024

Restaurant og spiseordning

Frederiksgården har sin egen restaurant med en fælles spiseordning, som nye beboere er forpligtet til at deltage i.

Vi har eget køkken, og du finder månedens menu på www.frederiksgården.dk

Restaurantens åbningstider er pr.1.3.2024 

Dagligt inkl.lørdag søndag og helligdage kl. 17.30 – 19.00 – det betyder at restauranten skal være forladt senest kl.19.30

Den først og tredje søndag i hver måned serveres en frokost tallerken – dog ikke i sommerperioden juni, juli og august.
Til jul, påske og pinse serveres en frokostbuffet. 

Ideen med restauranten er fællesskabet, og vi opfordrer alle til at byde nye beboere velkommen ved sit bord. Spisning foregår i restauranten og der er et særligt fælles bord til venstre for serveringsbuffeten.

Ordning i den tvungne periode: 

I de første 2 år efter indflytning er man bundet til spiseordningen og kan ikke overgå til køkkenafgift.

Prisen er:  kr. 1.795/mdr. og gælder for en ret aftensmad på hverdage & to retter aftensmad i weekenden samt frokosttallerkenen første og tredje søndag i hver måned.
Der udleveres spisebilletter, som skal indløses i restauranten ved hvert måltid.

Spisepligten gælder i 9 måneder hvert år dvs. du har 3 frimåneder eller 12 friuger.

Du kan framelde dig forud minimum 7 dage inden for en måned, og det må gerne være springende datoer. Og max. 3 måneder samlet indenfor samme kalender år.

Ordning efter den tvungne periode: 

Den månedlige madordning fortsætter automatisk med mindre du framelder ordningen til Ejendomskontoret.

Alternativt:
Efter tvangsperioden kan man også helt framelde sig spiseordningen, dog skal man hver måned obligatorisk betale en tvungen køkkenafgift på kr. 550,- som opkræves månedsvis forud sammen med huslejen mm.

Ønsker man at spise lidt mere sporadisk, kan du købe 15 spisebilletter for kr.1150,-
De sælges fra Ejendomskontoret. 

Gæster:
Gæster kan inviteres med til spisning: (se også hjemmesiden)
Priser er

kr. 100,- gæst til aftensmad
kr. 125,- søndagstallerken
kr. 145, – for jule påske og pinse frokost

For børn op til 12 år, halv pris
Har du flere gæster (dog max 9 gæster), skal du reservere plads i kalenderen ved disken, eller sende en mail til køkkenet, seneste 2 dage før gæstens/gæsternes ankomst.

Drikkevarer købes ved disken.
Du må gerne medbringe din egen vin, øl eller vand uden at betale proppenge.
Drikkevarer og eventuelle gæsters måltider skrives på hvid bestillingsseddel, som ligger ved disken i restauranten. 

Afregning:
Alle restaurantbeløb, drikkevarer og måltider, afregnes bagud ved månedsopkrævning fra Ejendomskontoret i hjørnet blok C, undtagen eventuel køkkenafgift som opkræves sammen med huslejen.

Kontakt til køkkenet:chefkok@frederiksgaarden.dk eller tlf. 91 54 06 22 

Kontakt til Ejendomskontoret: administrator@frederiksgaarden.dk eller  tlf.  38712656 

Se menu og flere oplysninger på hjemmesiden www.frederiksgaarden.dk

 

 

 

Restaurantens prisliste pr. 1. juni 2022

Pensionspriser                                                                                                      1. måned

  Middagspension                                                                             kr.                    1.795,00

Køkkenafgift                                                                                    kr.                       550,00

15 ”løse” spisebilletter                                                                   kr.                    1.150,00

 

Enkelte måltider m.v.

  Middag alle dage samt søndagstallerken                                  kr.                         85,00

Gæstebillet til middag alle dage                                                   kr.                       100,00

Gæstebillet til søndagstallerken                                                  kr.                      125,00

Gæstebillet til jule-, påske- & pinsefrokost                                 kr.                      145,00

For børn indtil 12 år – halv pris

 

 

Drikkevarer

Alm. øl                                                                                              kr.                         15,00

Alkoholfri øl                                                                                     kr.                         10,00

Sodavand & Danskvand                                                               kr.                         10,00

Kaffe, kande                                                                                    kr.                        20,00

 

Akvavit – Rød Aalborg – 1 glas                                                   kr.                         25,00

 

1/1 fl.                       1 glas

Husets rød – eller hvidvin                                       kr. 50,00/65,00        kr. 15,00/18,00

 

Irish Coffè                                                                                        kr.                         25,00

1 glas Baileys                                                                                  kr.                          20,00

1 glas Gin & Tonic                                                                          kr.                          25,00

 

 

Andet

  Bakkeopbringning i sygdomstilfælde                                          kr.                           8,00

Briknøgler til hoveddør                                                                  kr.                       150,00

Briknøgle til vaskeri                                                                        kr.                       150,00

 

 

Gæsteværelser

  Dobbeltværelse m/bad & TV                                                        kr.                       300,00

Dobbeltværelse u/bad                                                                   kr.                       200,00

Enkeltværelse u/bad                                                                      kr.                       150,00

 

 

 

NB

  Tilmelding til spisning:

   Ikke pensionærer skal tilmelde sig mindst 2 dage forud til køkkenet

 

Retningslinjer vedr. spisepligt og køkkenafgift

Hermed oplyses de gældende regler for spisepligt og køkkenafgift.

1. Alle nyindflyttede beboere har spisepligt.

2. Beboere med spisepligt kan overgå til køkkenafgiftsordningen ved pr. 1. januar 2012 månedligt at betale kr. 485,00.

3. Nye lejere kan dog først overgå til køkkenafgift efter udgangen af det huslejekvartal, man er indflyttet i, plus næstfølgende huslejekvartal. (F.eks.: Indflytning 15. decem-ber – overgang til køkkenafgift pr. 1. juni følgende år. Indflytning 15. marts – over-gang til køkkenafgift pr. 1. september samme år. Indflytning 1. maj – overgang til køkkenafgift pr. 1. september samme år.) I denne periode kan der kun frameldes mi-nimum/maximum syv dage pr. måned.

4. Køkkenafgiften opkræves kvartalsvist forud sammen med husleje m.m.

Pr. 1. januar 2012 vil framelding til enten pension eller køkkenafgift kunne ske ved skriftlig meddelelse til administrationskontoret på ejendommen senest den 10. i må-neden. Herefter vil ændringen blive registreret med virkning fra førstkommende må-ned. Regulering/efteropkrævning vil ske sammen med næstkommende huslejeop-krævning.

5. Beboere, der er på spisepligtsordningen (dvs. ikke er overgået til køkkenafgift), kan framelde sig spisning i i alt tre måneder hvert kalenderår. De tre måneder kan afmeldes som en sammenhængende periode eller som enkelt-stående dage. Dog skal framelding ske mindst to dage forud og minimum for syv dage pr. måned og inden for spisekuponhæftets gyldighedstid.

6. Der skal ved modtagelsen af middagsmaden i restauranten altid afleveres en spise-kupon.

7. Pensionærer kan med to dages varsel tilmelde middagsgæster mod almindelig gæ-stebetaling kr. 50,00 pr. måltid pr. middagsgæst. Tilmelding skal ske direkte til køk-kenchefen eller kokken.

Se det officielle brev her