Et skønt sted at bo

Privatlivspolitik GPDR

Politik for indsamling, behandling og sletning af personfølsomme oplysninger hos den selvejende institution Frederiksgården

Denne politik gælder for Den Selvejende Institution Frederiksgården (kaldet Frederiksgården), Rådmand Steins Alle 16, 2000 Frederiksberg.

I forbindelse med Frederiksgården’s virke vil Frederiksgården indsamle, opbevare, behandle og slette personfølsomme oplysninger.

Denne politik beskriver hvordan Frederiksgården vil beskytte personfølsomme oplysninger. Politikkens formål er at sikre, at Frederiksgården til enhver tid overholder de gældende krav i EU GDPR[1].

Særligt bemærkes det at der ikke via eller på  Frederiksgårdens hjemmeside www.frederiksgaarden.dk indsamles personfølsomme oplysninger.

I Frederiksgården er det ledelsens ansvar altid at vide hvilke typer oplysninger, der indsamles, opbevares og behandles samt hvilke systemer og processer i Frederiksgården, der opbevarer og behandler personfølsomme oplysninger.

Hos Frederiksgården indsamles, opbevares og behandles følgende oplysninger:

Personlige oplysninger Beboere:

Navn, adresse, telefonnummer, cpr. nr., nærmeste pårørende og oplysninger givet i ansøgning samt andre oplysninger (herunder ansøgning) i relation til beboerens leje af lejlighed i Frederiksgården.

Der foretages synlig og markeret overvågning af indgange i Frederiksgården. Formålet med dette er at øge beboernes sikkerhed.

Ansøgere:

Navn, adresse, telefonnummer samt ansøgning, der kan indeholde personlige oplysninger.

Det er ledelsens pligt at sikre, at beboere oplyses om enhver indsamling, opbevaring og behandling af personfølsomme oplysninger i Frederiksgården. Dette gælder også hvis Frederiksgården videresender eller modtager personfølsomme oplysninger fra leverandører, kunder eller andre kontakter. Al indsamling, opbevaring og behandling skal ske fortroligt og medarbejderne i Frederiksgården forpligter sig til denne fortrolighed.

Såfremt Frederiksgården benytter en underleverandør til indsamling, opbevaring, behandling eller sletning af oplysninger, er Frederiksgården ansvarlig for, at underleverandøren overholder denne politik og gældende lovgivning.

Indsamling og samtykke

Frederiksgården indsamler oplysningerne som led i dens virke som selvejende institution, der har til formål at udleje lejligheder til enlige og ældre. Dette inkluderer oplysninger på lejere, ansøgere og ansatte.

Når en beboer flytter ind, skal der gives samtykke for indsamling og opbevaring af oplysninger. Samtykke opbevares sammen med sagen.

Opbevaring og behandling

Personfølsomme oplysninger må kun opbevares på systemer, som ledelsen har godkendt til opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Disse oplysninger er beskrevet i Frederiksgårdens datafortegnelse.

Dine rettigheder

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Henvendelse skal ske til Frederiksgårdens administrationskontor på : administrator@frederiksgaarden.dk eller til advokat@pernillehoxbro.dk

 

 

[1] EU’s persondataforordning (EU General Data Protection Regulation).