Et skønt sted at bo

VIGTIG !!!! Corona Virus

Situationen i Danmark er dybt alvorlig og regeringen har besluttet at Danmark nærmest lukkes ned.

Dette får også konsekvenser for beboerne i Frederiksgården.

Indledningsvis opfordres alle beboere, der måtte være sat i karantæne eller være syge at melde det til kontoret enten på mail: administrator@frederiksgaarden.dk  eller på telefon 38 71 26 56.

Dele af fælles faciliteterne, nemlig motionsrum, læsestue, tv stue lukkes indtil videre.

Al udlejning af gæsteværelser stoppes og de reservationer der er foretaget suspenderes indtil videre.

Indtil videre holdes varmemesterkontoret åbent i næste uge mandag kl.13-14 og onsdag 8-9, men alle opfordres til så vidt muligt at rette henvendelse pr.mail eller pr. telefon.

Mest vidtrækkende konsekvenser har situationen for restauranten, hvor alle i dagligdagen er tæt på hinanden og sidder tæt sammen.

Derfor opfodres alle spisende beboere til senest på fredag d.13.3. altså i morgen at framelde sig spisningen de næste 2 uger og selv sørge for mad i sin egen lejlighed – framelding skal ske til kontoret v/ Marianne Windtberg.

De almindelige frameldingsregler er hermed sat ud af kraft og man vil blive godskrevet frameldingen på næste månedsregning.

Denne opfordring skyldes, at vi indtil videre vil gøre alt for at undgå at skulle træffe mere vidtgående beslutninger, nemlig helt at lukke restauranten.

Med denne opfordring håber vi at de beboere, der selv kan lave mad melder fra således at der skal serveres mad til væsentlig færre beboere med der af følgende lavere risiko for smitte.

Når vi har et overblik over hvor mange beboere, der fortsat ønsker at spise, vil vi tage stilling til hvorvidt der skal spises i hold / seatings

For at minimere smitterisikoen skal alle der benytter restauranten at spritte hænderne ved de opstillede standere.

Der vil kun være 2 stole ved hvert bord og separaten vil blive lukket af.

Når maden udleveres skal der holdes god afstand mindst 1 meter til begge sider.

Det vil indtil videre ikke være muligt at have gæster med i restauranten heller ikke selv om der er sket tilmelding.

Der vil ikke blive serveret buffet men derimod en 2 retters menu første gang på søndag d.15.3 og bemærk tidspunktet er normal spisetid kl.17.30.

Ligeledes vil der ikke kunne afvikles nogen former for selskaber.

Situationen følges nøje og derfor kan forholds reglerne ændres løbende.

Vi håber at alle har forståelse for de beslutninger der hermed er meddelt og vil hjælpe hinanden til at klare hverdagen.

Med venlig hilsen

Bjarne Jensen   og  Pernille Høxbro

Køkkenchef            Administrator

Privatlivspolitik GPDR

Politik for indsamling, behandling og sletning af personfølsomme oplysninger hos den selvejende institution Frederiksgården

Denne politik gælder for Den Selvejende Institution Frederiksgården (kaldet Frederiksgården), Rådmand Steins Alle 16, 2000 Frederiksberg.

I forbindelse med Frederiksgården’s virke vil Frederiksgården indsamle, opbevare, behandle og slette personfølsomme oplysninger.

Denne politik beskriver hvordan Frederiksgården vil beskytte personfølsomme oplysninger. Politikkens formål er at sikre, at Frederiksgården til enhver tid overholder de gældende krav i EU GDPR[1].

Særligt bemærkes det at der ikke via eller på  Frederiksgårdens hjemmeside www.frederiksgaarden.dk indsamles personfølsomme oplysninger.

I Frederiksgården er det ledelsens ansvar altid at vide hvilke typer oplysninger, der indsamles, opbevares og behandles samt hvilke systemer og processer i Frederiksgården, der opbevarer og behandler personfølsomme oplysninger.

Hos Frederiksgården indsamles, opbevares og behandles følgende oplysninger:

Personlige oplysninger Beboere:

Navn, adresse, telefonnummer, cpr. nr., nærmeste pårørende og oplysninger givet i ansøgning samt andre oplysninger (herunder ansøgning) i relation til beboerens leje af lejlighed i Frederiksgården.

Der foretages synlig og markeret overvågning af indgange i Frederiksgården. Formålet med dette er at øge beboernes sikkerhed.

Ansøgere:

Navn, adresse, telefonnummer samt ansøgning, der kan indeholde personlige oplysninger.

Det er ledelsens pligt at sikre, at beboere oplyses om enhver indsamling, opbevaring og behandling af personfølsomme oplysninger i Frederiksgården. Dette gælder også hvis Frederiksgården videresender eller modtager personfølsomme oplysninger fra leverandører, kunder eller andre kontakter. Al indsamling, opbevaring og behandling skal ske fortroligt og medarbejderne i Frederiksgården forpligter sig til denne fortrolighed.

Såfremt Frederiksgården benytter en underleverandør til indsamling, opbevaring, behandling eller sletning af oplysninger, er Frederiksgården ansvarlig for, at underleverandøren overholder denne politik og gældende lovgivning.

Indsamling og samtykke

Frederiksgården indsamler oplysningerne som led i dens virke som selvejende institution, der har til formål at udleje lejligheder til enlige og ældre. Dette inkluderer oplysninger på lejere, ansøgere og ansatte.

Når en beboer flytter ind, skal der gives samtykke for indsamling og opbevaring af oplysninger. Samtykke opbevares sammen med sagen.

Opbevaring og behandling

Personfølsomme oplysninger må kun opbevares på systemer, som ledelsen har godkendt til opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Disse oplysninger er beskrevet i Frederiksgårdens datafortegnelse.

Dine rettigheder

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Henvendelse skal ske til Frederiksgårdens administrationskontor på : administrator@frederiksgaarden.dk eller til advokat@pernillehoxbro.dk

 

 

[1] EU’s persondataforordning (EU General Data Protection Regulation).