Et skønt sted at bo

Nyheder

Varmemesteren er snart tilbage

Jeg er rigtig glad for at kunne informere om at vores varmemester Michael Jensen er i meget god bedring.

Det betyder at fra mandag den 20. maj vil Michael
være tilbage på Frederiksgården men på nedsat tid
indtil videre, herunder holder Michael fri om onsdagen.

Som følge heraf vil varmemesterens træffetider blive ændret således:

Mandag kl. 8-9
Tirsdag kl. 8-9
Torsdag kl. 8-9

Jeg håber alle vil tage godt imod Michael og vise respekt for at Michael ikke er tilbage på fuldtid og med fuld arbejdskraft.

Med venlig hilsen
Administrator
Pernille Høxbro

Varmemesteren er sygemeldt.

Vores varmemesteren Michael Jensen er sygemeldt indtil videre.

Varmemesterens funktioner varetages af administrator

Der vil som følge heraf være ændringer i træffetiderne

Træffetiderne vil fremgå af opslag i ejendommen.

Næste træffetid er: 

onsdag den 15. maj fra kl. 11 – 12

Med venlig hilsen
Administrator
Pernille Høxbro

Information ved indflytning

TV og Internet

Alle beboere er ved indflytning automatisk tilknyttet ejendommens fysiske kabelnet. Dette koster uden abonnementer kr. 67/md som opkræves sammen med huslejen.

På grund af den udvikling i leverandører som er sket i 2017 fordeler tjenesterne sig således:

Kabel Ejendommen
kontakt: varmemester, kun ved defekte kabler
TV abonnementer, – pakker, – kanaler: Frit valg af udbyder.
Bredbånd Internet tilslutning: Dansk Kabel TV (NB ikke TV trods navnet)
Mulig ”fastnet” web-telefon https://www.danskkabeltv.dk/
Tel: 69 12 12 12

Man skal ved indflytning selv kontakte tjenesterne per telefon, email eller internet for at få etableret
den tekniske forbindelse. Abonnementer på TV, internet eller telefon er personlig og afregnes direkte med den valgte udbyder

Vaskeri

Det fælles vaskeri fungerer via en vaskebrik, som udleveres ved indflytning.
Til brikken hører et brugernavn og en kode til Mieles fjernbetjening via internet som udleveres af Marianne Windtberg på Administrationskontoret blot beboeren har vaskebrikken med.

Der er brugsvejledning i vaskeriet som er åbent 7 – 21
(tørring til 21:30) afregning sker på månedsregning fra Administrationskontoret i blok C.

Kollektivafgiften nedsættes

MEDDELELSE TIL BEBOERNE

Hermed kan jeg oplyse at institutionens bestyrelse
har besluttet at kollektivafgiften nedsættes fra

kr. 215 pr. måned til kr. 200 pr. måned.

Fremover kr. 600 pr kvartal.

Nedsættelsen træder i kraft pr. 1. juni 2018.

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro
administrator

Meddelelse om beboervalgte bestyrelsesmedlemmer

I min egenskab af administrator kan jeg oplyse, at følgende blev valgt som beboervalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen ved årsmødet den 24.april 2018:

  • Henrik Lausen, Rådmand Steins Allé 16 A- 202 – tlf. 40853483 –
    mail:hl@laserinterface.com (næstformand)
  • Ilse Kandler, Rådmand Steins Allé 16 A- 611 – tlf. 20 12 00 75 –
    mail: ilsekan1@gmail.com
  • Emil Jelstrup, Rådmand Steins Allé 16 C- 002 – tlf. 30955013 –
    mail: emjelstrup@gmail.com

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro
Advokat ( H)

Udlejning via Airbnb eller anden udlejning

Administrationen gør opmærksom på, at udlejning af lejligheder via Airbnb eller andre lignende udlejningstjenester er ulovligt og i strid med lejelovens regler.
I henhold til lejelovens regler, har man som lejer ikke tilladelse til uden udlejers samtykke at over-lade brugen af det lejede til andre, medmindre der er tale om lovligt og godkendt fremleje jf. lejelovens regler herom.
Såfremt man ønsker at fremleje sin lejlighed, skal der til administrationen fremsendes ansøgning om fremleje.
Såfremt administrationen konstaterer at der sker udlejning via Airbnb eller andre lignende sites, vil dette kunne medføre at lejemålet ophæves
.

Administrator
Pernille Høxbro
Advokat (H)

Meddelelse til samtlige beboere i Frederiksgården

Som det er bekendt, har jeg siden 2013 haft min arbejdsadresse hos Dansk Financia A/S på Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund.

Herfra har jeg drevet min advokatvirksomhed og udført mit arbejde som administrator for Frederiksgården.

Den 1. juli d.å. har Datea AS overtaget ejendomsadministrationsaktiviteterne i Dansk Financia A/S.

Jeg er derfor glad for at kunne meddele, at jeg i forlængelse heraf har indgået en aftale om at blive indhuset hos Datea AS med min advokatforretning og min ejendomsadministration.

Min flytning ændrer ikke i, at den daglige kontaktperson (udover undertegnede naturligvis) som hidtil vil være ejendomsadministrator Michael Topsøe-Jensen, som er ansvarlig for opkrævninger m.v.

Telefon:         45260942      Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15

Email:            mto@datea.dk

Med hensyn til huslejeopkrævninger og betalinger fortsætter det uændret, idet alle tilmeldte BetalingServiceaftaler videreføres.

Såfremt man ikke er tilmeldt BetalingsService, vil jeg endnu engang opfordre til at tilmelding sker.

Man skal rette henvendelse til ens eget pengeinstitut medbringende det indbetalingskort, som modtages i slutningen af august:

Såvel Marianne Windtberg på administrationskontoret på ejendommen som varmemester Michael Jensen er naturligvis sammen med undertegnede parate til at besvare spørgsmål i øvrigt.

Mine kontaktdata vil være som følger:

Advokatfirmaet Pernille Høxbro

Møderet for Højesteret

DADES Huset

Lyngby Hovedgade 4

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 26 09 00

Mail: advokat@pernillehoxbro.dk.

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro