Et skønt sted at bo

Nyheder

BEBOERORIENTERING NR. 4

STRØMPEFORING AF FALDSTAMMER

EFTER ENDT PRØVEPROJEKT

Prøveprojektet, hvor faldstammen i Rådmand Steins Allé 16A, 001-701 blev strømpeforet, er nu færdiggjort. Prøveprojektet forløb efter planen, og de gode erfaringer vi har herfra, tager vi med i hovedprojektet, hvor de resterende 41 stk. faldstammer skal strømpefores.

Du får hermed en opfølgende orientering om udførelse af arbejdet i ejendommen.

Ligeledes udsendes en revideret tidsplan, da denne nu kan præciseres yderligere efter de gode erfaringer fra prøveprojektet.

Vedlagt denne orientering er en oversigt over faldstammerne i ejendommen, hvor lejlighedsnumrene i Blok B er revideret.

GENERELT

Støj

Da rensning af faldstammen i arbejdsuge 1 udføres med en metalkæde, vil dette medføre et højt niveau af støj, som vil kunne høres i hele ejendommen, da støjen spredes gennem betonkonstruktionen. Det vil ligeledes medføre støj, når en evt. rørkasse i stuelejlighederne opbrydes, og faldstammen overskæres.

I arbejdsuge 2 vil selve strømpeforingsprocessen ikke støje markant. Der vil dog opleves meget støj ved montering af nye toiletter i store dele af ejendommen, da der skal bores i badeværelsesgulvet gentagende gange, da toilettet monteres med skruer. Toiletmonteringen sker fortrinsvist torsdag og fredag.

Støvgener

Der vil ikke være støvgener i forbindelse med arbejdet. Kun boring af huller til montering af nyt toilet vil støve. Hvis entreprenøren skønner, at støvgenerne er slemme, opstiller han en støvskærm ind mod stuen.

Nye toiletter
Der bliver monteret nye toiletter af typen Laufen Kompas i forbindelse med projektet. Disse monteres inkl. nyt toiletbræt. Hvis du har et toiletbræt eller andet på toilettet, som du ønsker bevaret, bedes du fjerne dette inden arbejdsuge 2 af projektet – dvs. ugen hvori din faldstamme skal strømpefores.

Vand- og afløbsforhold

Arbejdsuge 1: Rensning af faldstamme og afgreninger.

Når der er håndværkere i din lejlighed, må du ikke benytte afløbene – hverken gulvafløb, håndvask på badeværelse eller vask i køkken. Håndværkerne lægger en seddel ved dine afløb, hvor der står, at de ikke må benyttes. Der vil være vand i hanen, men du bedes hælde evt. væskerester i en spand og bortskaffe dette gennem en kloakrist i haven.

Når håndværkerne er færdige, og dit toilet er sat tilbage på plads, må du bruge vand og afløb som normalt.

Arbejdsuge 2: Strømpeforing af faldstamme

Du må ikke benytte afløbene i hele arbejdsugen, indtil du har modtaget en færdigmelding fra Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) om, at arbejdet er færdiggjort i din lejlighed. Dette gælder alle afløb, dvs. gulvafløb, håndvask på badeværelse og vask i køkken. Håndværkerne lægger en seddel ved dine afløb, hvor der står, at de ikke må benyttes.

Der vil være vand i hanen, men du bedes hælde evt. væskerester i en spand og bortskaffe dette gennem en kloakrist i haven.

Hvis du er i tvivl om ovenstående, ret da henvendelse til håndværkerne i din lejlighed eller send en mail på FG@PJP.dk

Rydning af køkken og badeværelse

Der skal være en fri adgangsvej ind til køkken og badeværelse, hvor håndværkerne og værktøj skal kunne komme uhindret igennem. Det skal sikres, at der er min. 1 meters fri passage.

Det anbefales at flytte møbler i entre og evt. afdække større møbler, som ikke kan flyttes, med et tæppe. Ligeledes skal tæpper og løbere fjernes fra gulvet.

Skabet under køkkenvasken skal ryddes, så håndværkerne har plads til at arbejde. Du behøver ikke, at fjerne ting på køkkenbordet, i de andre skabe og lign.

På badeværelset er tommelfingerreglen, at der skal kunne være en stor håndværker omkring toilettet og afløbet fra håndvasken. Fjern derfor eventuelle skabe/spejle og lign., som kunne sidde i vejen for håndværkeren. Ligeledes skal skabet under håndvasken på badeværelset fjernes, da dette ofte er i vejen for demontering af afløbsinstallationen.

Toilet-/badevogn

Der opstilles ingen toilet-/badevogn i gården, og du henvises til at benytte fællestoiletter og -bade, mens projektet pågår i din lejlighed.

Der er mulighed for at få opstillet et tørkloset, hvis du ikke er genhuset i ejendommens gæsteboliger.

Hvis du bor i en stuelejlighed, vil du være uden toilet flere gange i korte perioder. Du har mulighed for at have et tørkloset i hele perioden.

Hvis du vil have tørkloset, så send en mail til FG@PJP.dk eller ret en henvendelse til håndværkerne i din lejlighed.

Færdigmelding

Ved færdiggørelsen af arbejdet i din lejlighed vil du modtage en færdigmelding i din postkasse.

TIDSPLAN

Arbejdet bliver udført efter nedenstående overordnede tidsplan. Der udføres ikke arbejde i helligdage samt weekender. Derudover har håndværkerne ferie i uge 27 og 28 2021.

Arbejdsuge 1: Rensning af faldstammer.

Arbejdsuge 2: Strømpeforing af faldstammer + samt montering af nyt toilet torsdag og fredag.

 

Uge nr. Lejligheder
10 og 11 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 014-714
10 og 11 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 015-715
11 og 12 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 002-702
11 og 12 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 003-703
12 og 14 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 012-712
12 og 14 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 013-713
14 og 15 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 004-704
14 og 15 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 005-705
15 og 16 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 010-710
15 og 16 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 011-711
16 og 17 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 006-706
16 og 17 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 007-707
17 og 18 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 008-708
17 og 18 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 009-709
18 og 19 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 021-721
18 og 20 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 001-701
19 og 20 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 002-702
20 og 21 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 019-719
20 og 21 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 020-720
21 og 22 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 003-703
21 og 22 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 004-704
22 og 23 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 017-717
22 og 23 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 018-718
23 og 24 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 005-705
23 og 24 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 016-716
24 og 25 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 006-706
24 og 25 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 015-715
25 og 26 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 007-707
25 og 26 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 008-708
26 og 27 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 013-713
26 og 27 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 014-714
28 og 29 2021 Ferie
30 og 31 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 009-709
30 og 31 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 010-710
31 og 32 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 011-711
31 og 32 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 012-712
32 og 33 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 001-401
32 og 33 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 002-402
33 og 34 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 005-405
33 og 34 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 006-406
34 og 35 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 003-403
34 og 35 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 004-404

Arbejdet udføres efter ovenstående overordnede tidsplan og kræver adgang til de benævnte lejligheder

I næsten alle byggeprojekter som dette kan der opstå uforudsete forhold. Vi vil derfor bede dig om at have forståelse for eventuelle mindre forskydninger i tidsplanen.

Hvis der opstår væsentlige ændringer i tidsplanen, vil du blive meddelt ved en ny beboerorientering.


SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål, bedes du rette henvendelse via FG@PJP.dk. Så svarer vi hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen

Peter Jahn & Partnere A/S
Ekrem Nielsen, Lasse Friis og Martin Daniel Nielsen

Rens af vekslere

ORIENTERING TIL ALLE BEBOERE I FREDERIKSGÅRDEN. 

Mandag d. 19. april fra kl 7.15 – 13.45

 – renses der brugsvandsvekslere –

og der vil være lukket for det varme vand. 

Tirsdag d. 20. april kl. 7.15-16.45

– renses centralvarmevekslere –

og der vil være lukket for centralvarmen.

 

mvh.

Krüger Aquacare og Henrik Starholm.

Orientering om skægkræ

I løbet af det sidste års tid er insektet skægkræ dukket op i danske boliger – nu også på Frederiksgården.

Problemet er nyt i Danmark, men har eksisteret i Norge og Sverige de seneste 5-10 år. Udgør skægkræ en risiko for bolig og helbred? Nej, skægkræ beskadiger ikke din bolig, og de udgør ikke nogen direkte helbredsrisiko.

Hvordan bekæmpes skægkræ?

Lad det være sagt på forhånd: Er skægkræ for alvor flyttet ind, kan de være svære at få bugt med. Du bør derfor straks iværksætte en række foranstaltninger, hvis du konstaterer skægkræ i din bolig:

 • Undgå fugt, luft ud flere gange dagligt og sørg for at boligen er opvarmet.
 • En meget grundig rengøring, som bl.a. omfatter, at komfuret trækkes ud fra væggen – så det er muligt at gøre rent både under og bag komfuret – samt rengøring og eventuelt tætning af skuffer og skabe, hvori der opbevares madvarer.
 • Kassèr alle madvarer som har haft ”besøg” af skægkræ, og sørg for at madvarer som sukker, mel, gryn og lignende opbevares i lufttætte glas- eller plastbeholdere.
 • Sørg for at affaldsspanden til madaffald har et tætsluttende låg – og fjern altid evt. spild.
 • Gør grundigt rent. En støvsuger suger insekter op, det gør gulvvask ikke. Ved grundig støvsugning hver 4. dag – specielt langs lister, dørtærskler, sprækker og hulrum – vil en del æg, nymfer og insekter kunne fjernes og deres næringskilder reduceres. Det vil bidrage til at holde bestanden af skægkræ nede. Det er vigtigt at sikre, at opsugede skægkræ ikke spreder sig fra støvsugerposen. Straks efter støvsugning bør støvsugerposen derfor lægges i en forsvarligt lukket plastpose, inden den lægges i en affaldscontainer. Enkelte skægkræ vil uden tvivl undslippe rengøringen, og da de har en lang livscyklus, er støvsugning ikke tilstrækkeligt til at udrydde bestanden permanent.

Det anbefales derfor, at man opsætter klisterfælder og/eller limtape med lokkemad (f.eks. siris-mel).  – Vend-

Limtape er fleksibelt og kan anvendes både lodret og vandret, men tapen er meget klistret og anbefales ikke til hjem med husdyr og mindre børn. Her kan man i stedet anvende limfælder, hvor limen er under låg. Skægkræ er kannibaler og spiser gerne døde artsfæller, og man bør derfor lade de døde insekter blive siddende i limen for at tiltrække flere skægkræ til fælden. Lokkemad, klister-fælder mm. kan købes i byggemarkeder samt internet-butikker, der sælger produkter til bekæmpelse af skadedyr – se efter midler mod skægkræ/skægget sølvkræ.

Hvordan undgås skægkræ i huset? Det er ikke helt let at skærme sig mod skægkræ.De helt unge insekter er små og svære at få øje på, og de kan nemt snige sig med i møbelemballage, en postpakke med varer eller bagage fra ferien.

Det anbefales derfor at være meget opmærksom ved udpakning – og i øvrigt forebygge ved at renholde boligen som beskrevet under ”Hvordan bekæmpes skægkræ”. Bed eventuelt om hjælp Har du konstateret skægkræ i din bolig, og har din egen omfattende indsats for at bekæmpe dem ikke hjulpet, så henvend dig til ejendomskontoret og bed om hjælp – men kun hvis mængden af skægkræ er virkelig problematisk.

Fakta om Skægkræ – med det latinske navn Ctenolepisma longicaudata – er i familie med de små livlige sølvfisk, som mange sikkert er stødt på i badeværelse eller køkken.

Skægkræ er også kendt under navnet skægget sølvkræ.

Hvad er et skægkræ, og hvordan ser det ud? Skægkræ er et nataktivt vingeløst insekt, der lever indendørs. Som voksen har det en skælbeklædt, skægget krop på 12-18 mm i mørkegrå/brune farvenuancer. Helt unge skægkræ, som endnu ikke har fået skæl, er lysere i farven, næsten sølvagtige.

Skægkræ er kendetegnet ved at have to lange antenner på hovedet og tre haletråde, der er lige så lange som kroppen.

Skægkræ har en lang livscyklus. Udviklingen fra æg/nymfe til voksent, kønsmodent skægkræ tager under normale forhold 2½-3 år, og som voksen kan skægkræ leve i yderligere ca. 3 år. I modsætning til sølvfisk er fugtige omgivelser kun vigtigt for æg, nymfer og helt unge skægkræ. De voksne trives lige så fint på tørre, mørke steder med en temperatur på 20-22 C°. Dette giver dem gode vilkår for at formere sig i stort antal, og nogle få insekter kan derfor hurtigt blive til mange og sprede sig til hele boligen, hvor de kan gemme sig i skabe, i og bag reoler, i skuffer, under gulvlister eller i væggenes isoleringsmateriale.

Hvad lever de af og hvor?  Skægkræ spiser både plante- og dyrematerialer. De har et særligt enzym i tarmen, som gør, at de faktisk også kan spise papir og tapet. De foretrækker dog en mere varieret kost og lever gerne af madrester, brødkrummer, sukker, mel, gryn og lignende. Man finder dem derfor ofte, hvor de har let adgang til denne type føde; dvs. i køkkenskabe, hvor de kan skaffe sig adgang til madvarer i papiremballage, ved affaldsspande uden låg, i køkkenvasken og bag komfuret. De bittesmå hudceller, som mennesker dagligt afstøder og ”drysser” rundt om i boligen, er god og proteinrig næring for insekterne, der heller ikke går af vejen for at fortære døde artsfæller. Voksne skægkræ kan overleve i op til 9 måneder uden at indtage føde.

For at komme skægkræ til livs er det vigtigt at alle beboere tager ansvar og gør en indsats.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte Ejendomskontoret.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro    &    Henrik Starholm

Administrator                Driftsleder

 

 

 

Information til restaurantens gæster

Som det sikkert er bemærket har der været vikar de seneste uger i køkkenet, hvilket skyldes, at den nyansatte kok Heidi beklageligvis opsagde sin stilling pga. helbredsmæssige forhold.

Køkkenchefen og jeg er derfor glade for at kunne informere om, at Birgitte Dahl Nielsen nu er tiltrådt som vores nye kok.

Birgitte er en moden kvinde med stor erfaring fra restaurationsbranchen – herunder mange år som selvstændig.

Vi byder Birgitte velkommen og håber I alle vil tage godt imod Birgitte.

 

Venlig hilsen

Bjarne Jensen og Pernille Høxbro

Ny affaldsordning

Til alle beboere i Frederiksgården.

Frederiksberg kommunes nye affaldsordning skal nu i gang hos os på Frederiksgården.

Madaffald skal sorteres fra  – i de udleverede Grønne spande. – Til madaffald må KUN bruges de leverede grønne poser. Når I løber tør for poser, kan flere udleveres på ejendomskontoret.  Se evt. https://genbrug.frederiksberg.dk/madaffald for mere info.

Affaldet skal afleveres i beholdere i gadeplan, og må IKKE smides i skaktene. De tømmes hver tirsdag, første gang d. 9. februar. Placering af madbeholderne er skitseret på kortet nedenfor.

MADAFFALD er :

 • Madrester – rå og tilberedte
 • Kød, fjerkræ, fisk, ben
 • Ost, pålæg, æg, æggeskal
 • Ris, pasta, kartofler
 • Brød, kage, mel, gryn
 • Frugt, grønt, skræller, kerner, nøddeskaller
 • Te, kaffe, grums, papirfiltre
 • Afskårne blomster uden jord

OBS. Mad som er blevet for gammelt, skal du pakke ud, inden du lægger det i madaffald.

OBS. “Bionedbrydeligt” emballage fx majsstivelse, bambus, “papir”, “pap” eller “plast” er ikke madaffald. Derfor skal du aflevere alle typer “bionedbrydeligt” materiale som restaffald. Vi kan ikke garantere at materialerne når at nedbryde, eller at de kan nedbryde fuldstændigt, inden madaffaldet ender som gødning på markerne.Det skader ikke at komme afskårne blomster i madaffald, men du må ikke aflevere planter, jord og andet affald fra altanen eller haven som madaffald. Små mængder planter med jord kan afleveres som restaffald. Ellers skal bruge ordningen for haveaffald eller køre på boligforeningen genbrugsstationen.Indpakningen og emballagen fra madvarerne skal i restaffald eller sorteres til genbrug.

Madaffald bliver til gas og gødning

Madaffaldet bliver til at starte med afleveret på Amager. Det betyder, at skraldebilen kører til Prøvestenen på Amager og tømmer skraldebilen. Virksomheder, der tager imod vores madaffald og sørger for den videre behandling, hedder Ragn-Sells. Madaffaldet bliver transporteret til et forbehandlingsanlæg i Ringe på Fyn.

Forbehandlingen i Ringe fjerner madaffaldsposerne og laver madaffaldet til en ensartet biopulp (en slags affaldsgrød). Biopulpen bliver brugt på et biogasanlæg, der også ligger i Ringe på Fyn. Biopulpen bliver pumpet rundt i store rør. På den måde laver man biogas. Biogassen kan bruges som brændsel, varme, transport eller laves til naturgas.

Når madaffaldet er gasset af, kan resten bruges som gødning. Gødningen er fyldt med gode næringsstoffer fra maden, som kan bruges på landbrugsjord. På den måde ender madaffaldet til sidst ude på markerne, hvor det giver næring til nye afgrøder. Vi transporterer ikke madaffaldet længere end højst nødvendigt. Men gødningen skal under alle omstændigheder ud til landbrugene, så det kan komme på markerne.

🙂 VÆR MED TIL AT VÆRNE OM MILJØET – OG SORTER KORREKT  🙂

mvh.

Henrik Starholm, Driftsleder.

Beboerinformation Covid-19 fokus

CRECEA A/S ved bedriftslæge Jens Brandt og kemiingeniør Asger Holbæk Jensen har vurderet Per Aarsleffs forholdsregler ved faldstammerenovering inklusiv nedenstående særlige forholdsregler til forebyggelse af COVID-19-smitte. CRECEA A/S finder disse forholdsregler i tråd med sundhedsstyrelsens anbefalinger og Branchefællesskabet for arbejdsmiljø – Bygge og Anlægs vejledninger.

 • Hvis der i husstanden er påvist smitte med Covid-19 eller nogen i husstanden er i karantæne, skal I straks informere Per Aarsleffs kontaktperson, som står i vedlagte beboerbrev.
 • I beboere må gerne være i lejligheden, men skal opholde jer i et andet rum, mens der arbejdes i lejligheden. Kan det ikke lade sig gøre, så hold minimum 2 m afstand til håndværkerne. Gælder også når du skal ind eller ud af lejligheden.
 • Der er adgang til vand (til drikkevand, kaffebrygning osv.) i lejligheden under arbejdet, dog er der ingen afløbsforhold.
 • Toilet/håndvask/bad foregår i opstillede fællesfaciliteter. Hver lejlighed vil have adgang til eget toilet (evt. i form af tørkloset). Hvis pladsforholdene ikke tillader, at hver lejlighed har eget bad, vil op til 10 personer skulle dele bad. Badet kan have særlig åbningstider og vil i åbningstiden blive gjort grundigt rent minimum hver 2. time. (se vedlagte beboerbrev for yderligere information).
 • Der forefindes godkendt håndsprit og engangshandsker i opgangen, som I kan bruge ved ind- og udgang i jeres lejlighed. Dette benytter håndværkerne også.
 • Efter afslutning af en arbejdsgang i jeres lejlighed, rengør håndværkerne jeres dørhåndtag og andre overflader, der har været berøring med.

Renovering af faldstammer

Renovering af faldstammer

Entreprenørfirmaet Aarsleff skal i den kommende tid udføre strømpeforing af lodrette faldstammer inkl. afgreninger i ejendommen. I den forbindelse skal vi have adgang til hhv. lejligheder og tag.

Støjende arbejde vil foregå i tidsrummet: 
7.30-17.30 på hverdage.

(anlægsfolk vil være synlige fra kl. 7:00 – 18:00)

Arbejdet vil foregå i perioden:

Mandag uge 4 – fredag uge 5

Mandag uge 4 opstartes afdækning af lejligheder samt indskæring på faldstammen

Tirsdag uge 4 opstartes rens af faldstammen

Mandag uge 5 opstartes strømpeforingen

Arbejdet forventes at tage ca. 2 uger inkl. rens og retablering. 

 1. Demontering og afdækning

Gangareal, og skabe under håndvask i både køkken og bad skal være ryddeligt ved opstart. Køkkenafløb og WC demonteres i forbindelse med rens & strømpeforing.

Efter rens monteres køkkenafløb og WC igen så det kan benyttes frem til foring. men under strømpeforing sker reetablering af disse først efter færdiggørelse.

Venligst respektér skiltet ”vigtigt! afløb må ikke benyttes”. 

Såfremt der er skjulte rørføringer til faldstammerne, bliver disse fritlagt, således at rørføringer synliggøres og arbejdet kan udføres. Al demontering genetableres.

 1. Rens af faldstammer.

Vi renser faldstammer og afløb, ugen før strømpeforingen, for at sikre det bedste resultat. Her kan afløb ikke benyttes kortvarigt mens vi er i lejligheden.

 

 1. Strømpeforing

Først strømpefores faldstammen fra tag til stueetage og tilsluttede afgreninger åbnes med cutter. Efterfølgende strømpefores tilsluttede afgreninger. Afgreninger (stik) skal stå med tryk på hen over natten, hvilket kan give en summende lyd. Under udførelsen er der ført trykslanger igennem brevsprækker/vinduer/andet og ind til strømpeforingen. Her kan afløb ikke benyttes – se pkt. 2.

I skal regne med at være uden afløb 3-4 dage.

 1. Reetablering

Ved udført arbejde genmonteres afløb og andet. I vil modtage en færdigmelding så snart alle afløb kan benyttes igen.

Vi håber på forståelse for de ulemper som renoveringen medfører i perioden. Vi gør vores yderste for at forløbet bliver så kort og gnidningsløst som muligt.

Med venlig hilsen
Per Aarsleff A/S
Rørteknik

Christian Wærling Lund
Projektleder

VIGTIGE INFORMATIONER

CORONA

Efteråret er kommet, og vi må desværre konstatere at Covid 19 fortsat hærger, så derfor er

meget fortsat anderledes –  også på Frederiksgården.

Restauranten serverer fortsat kun take-away – hvor længe det vil vare, afhænger af de restriktioner regeringen pålægger hele Danmark.

Derfor har det heller ikke været muligt at holde årsmøde, men heldigvis har vores dygtige og flittige beboervalgte medlemmer af bestyrelsen nemlig: Henrik Lausen, Ilse Kandler og

Emil Jelstrup, accepteret at fortsætte indtil ny valg kan finde sted, altså når forsamlingsforbuddet ophæves og vi så kan holde årsmødet måske først til april 2021.

Som følge af at der ikke har været afholdt årsmøde, og ekstrakten af regnskab 2019 ikke har været omdelt kan jeg oplyse at ekstrakt af regnskabet 2019 kan læses på:

http://www.frederiksgaarden.dk/wp-content/uploads/2020/11/ekstrakt2019.pdf.

NYT EJENDOMSKONTOR

Vores nye driftsleder Henrik Starholm er kommet super godt fra start og Starholm har sørget for mange gode forbedringer på ejendommen – senest opsætning af håndfri tryk/ flere håndspritdispensere ved indgangsdøre overalt i ejendommen.

Tak til alle for den positive modtagelse af vores daglige leder på ejendommen.

Som følge at vores nye driftsleder tiltræden, har vi besluttet at ændre de fysiske lokaliteter på ejendommen.

Med virkning fra mandag den 23.11.2020 nedlægges såvel Varmemesterkontoret som

Administrationskontoret.

Der oprettes i stedet et nyt Ejendomskontor som får til huse i det tidligere Administrationskontor – blok C stuen.

På kontoret kan enten Driftsleder Henrik Starholm eller Ejendomssekretær Marianne Windtberg kontaktes.

Ejendomskontorets telefon er 38 71 26 56 samt mobil 24 42 11 06.

 

Indtil videre vil kontakt pr mail kunne ske enten til:

administrator@frederiksgaarden.dk eller

varmemester@frederiksgaarden.dk

Kontorets åbningstider vil være:

Mandag kl. 8 – 9

Tirsdag kl. 9 – 12

Onsdag kl. 14- 18

Torsdag kl. 9 – 12

Fredag kl. 8 – 9

Vi glæder os til at byde Jer alle velkommen i det nye ejendomskontor.

 

BEBOERARRANGEMENTER

Covid 19 har desværre også begrænset de sædvanlige beboerarrangementer. Indtil videre vil det være således at allerede etablerede grupper – gymnastik mm fortsætter, men der vil ikke blive afholdt eller iværksat nye arrangementer.

Alle arrangementer forudsætter dog, at hver enkelt deltager udviser ansvarlighed i forhold til afstand, afspritning mm.

 

JORDFORURENING

Region Hovedstaden har meddelt, at der skal ske en kortlægning af hvorvidt der er sket en jordforening på ejendommen, der hvor ejendommens oprindelige olietanke har været nedgravet, før ejendommen overgik til fjernvarme i begyndelsen af 70’erne.

Administrator har bedt om at undersøgelsen sker snarest muligt.

Du kan læse mere på http://www.frederiksgaarden.dk/wp-content/uploads/2020/11/jordforurening.pdf

 

NY KOK

Desværre har Jeanne opsagt sin stilling som kok – da Jeannes helbred ikke kunne klare arbejdet som af og til medfører tungere løft – det beklager vi – men ønsker Jeanne det bedste fremover.

 

Derfor er jeg glad for at kunne informere om at en dygtig og kompetent ny kok tiltræder – da Heidi Buhr er ansat som ny kok.

Heidi har stor erfaring fra restaurationsbranchen, og jeg håber alle vil tage godt imod Heidi.

 

SPRINGVAND

Som det sikkert er bemærket, er renoveringen af springvandet begyndt.

Hesten vil blive afrenset for gammelt kalk (der er rigtigt meget) og der vil blive lagt ny bund mm i karret. Alt i alt vil springvandet stå klart til den nye sæson d.1.maj 2021.

 

JUL

Desværre tør vi på nuværende tidspunkt, pga. Covid 19 restriktioner, ikke sige noget om hvorledes julemiddagen og nytårsaften kan afvikles – nærmere informationer følger.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro

Sortering af affald

I Frederiksgården er vi ”Grønne” og værner derfor meget om miljøet. Derfor er der etableret en ”Miljøstation” – hvor de fleste fraktioner af affald kan afleveres..

Her følger en guide – som svarer på det meste. Er der spørgsmål, så se evt. kommunens hjemmeside https://affald.frederiksberg.dk/SorteringsGuide

– eller kontakt driftsleder Henrik Starholm, mail: varmemester@frederiksgaarden.dk,  tlf.: 2442 1106 man. og fre.kl. 8-9, ons.kl. 14-15.

Læs sorteringsguiden her

Udlejning af gæsteværelser

Som situationen er pt. med Covid 19 må jeg desværre meddele at der fortsat ikke kan lejes gæsteværelser.

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro
administrator