Et skønt sted at bo

Nyheder

Frederiksgården sommerbrev juli 2021

Tiden flyver –solen skinner -og ferie tiden er snart over os derfor vil jeg benytte lejligheden til at komme en del vigtige informationer.

Covid 19: 

Restauranten er åbnet og vi synes der er blevet taget godt imod genåbningen om end vi kan se at der fortsat er mange beboere der benytter sig af take-away ordningen.

Selv om mange af os nu er færdig vaccinerede skal vi fortsat passe på hinanden – dvs. holde afstand og spritte af – så det beder vi Jer huske på.

Mht. at invitere gæster og holde mindre selskaber er det fortsat ikke muligt men vi håber at kunne åbne for dette efter ferien.

Vores køkkenchef Bjarne holder ferie i 30,31 og 32 her vil vores kok Birgitte have ansvaret for køkkenet og vores faste vikar vil møde ind.

 

Faldstamme projektet: 

Projektet følger tidsplanen – jeg vil gerne sige alle beboere tak for at I har taget alt den larm støj og rigtig meget besvær – om jeg så må sige i stiv arm!

Som udlejer har Frederiksgården bestræbt sig på, at dette meget besværlige projekt giver så få problemer som muligt men arbejdet er indgribende og har medført mange gener men både udlejer (vores driftsleder Henrik Starholm), rådgivende ingeniører og ikke mindst håndværkerne gør alt hvad der er muligt for at minimere generne.

Husk at læse de løbende beboerinfo der kommer vedr.projeket.

 

Maling af vinduer og facader: 

I august går vi i gang med den længe ventede maling af vinduerne og facaderne.

Jeg er glad for at kunne oplyse Jer om, at Bestyrelsen for et minimere generne-  i form at hver enkelt beboer ikke skal give adgang 4- 5 gange til lejligheden- har besluttet at arbejdet udføres fra stillads – også selv om det betyder en merudgift på ca. 1 mil.

Da arbejdet er ren vedligeholdelse vil udgifterne ca. 9.5 mil ikke kunne pålægges lejerne og der sker derfor ikke lejeforhøjelse i forbindelse med projektet.

Samtidigt med dette brev modtager I informationsbrev fra Rådgivende ingeniør Peter Jahn og Partner – dette beder jeg om læses grundigt – der er mange vigtige informationer – herunder RYDNING AF ALTANER I BLOK C.

Arbejdet begynder i blok C medio august 2021 og herefter afsluttes blok C i 2021 og blok A

og B udføres i 2022.

 

Årsmøde: 

Covid 19 har medført at der hverken i 2020 eller indtil nu i 2021 har kunnet afholdes årsmøde.

Derfor er jeg glad for at kunne oplyse, at bestyrelsen har besluttet at årsmødet 2021 afvikles -desværre forsinket –  men i september måned.

Årsmødet afholdes torsdag den 30.september 2021 kl.19.30

Indkaldelse vil naturligvis blive fremsendt, men blot så I kan sætte kryds i kalenderen.

 

Haven:

Udover de meget store projekter kan jeg også oplyse, at petanque banen bliver renoveret med nye bander og nyt grus – ligesom der er købt ny opbevaringsboks og nye kugler.

Springvandet er jo i gang igen og pryder haven så smukt – på vores hjemmeside ligger der fine fotos af den vellykkede indvielse se www.frederiksgaarden.dk

Med disse mange informationer er der nu kun tilbage for mig at ønske Jer alle en rigtig skøn sommer som jeg håber I vil nyde – husk fortsat at passe på hinanden – holde afstand og spritte af – sådan at Frederiksgården fortsat kan være et trygt sted at bo 🙂

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator

Havhestens indvielse

Mandag den 7.juni blev springvandet indviet efter en meget vellykket renovering

Næstformand Henrik Lausen holdt indvielsestalen og bestyrelsesmedlem Ilse Kandler havde skrevet dette smukke digt som Ilse oplæste :

Havhestens indvielse

Fabeldyr med fiskehale og
hestekrop
med intentionen at imponere den værste snob
Skabt af Hans Olsen i 1959
Og prydet vor have fra 1960.

Vandet springer atter i havhesten
Benovet med øjnene  følger vi festen
I alles glas er der liflig vin
Sikker på at der høres mangen et grin

Havhesten har i et par år været slukket
Og vi har længe efter hans sprudlen sukket
Lad dig køle af hans mange sprøjt solbelyst
Han vil fremover også om aftenen blive belyst

Lyden fra vor kulturskat er uforanderlig
Hans rislen og klukken næsten anæstetisk
For evigt han troner i haven majestætisk
Vi finder hans form smukt Æstetisk

Hans Olsen, billedhugger, uddannet sølvsmed
1902-1983
Fra 30’erne Skulpturer i kobberplader
Fra 40’erne granitskulpturer

Nye Åbningstider for ejendomskontoret

Ejendomskontorets  åbningstider:

   Mandag  –   kl.   8-9

      Telefon- & træffetid: Henrik Starholm

   Tirsdag   –  kl.   9-12

                     Telefon-& træffetid: Marianne Windtberg

   Onsdag   –  kl.  14-18

 Telefon- & træffetid:
14-15: Henrik Starholm
15-18: Marianne Windtberg

Torsdag  –  kl.   9-12

Telefon- & træffetid: Marianne Windtberg

Fredag    –  kl.   8-9

Telefon- & træffetid: Henrik Starholm

Årsmødet er udskudt

Meddelelse til samtlige beboere i Frederiksgården

Som tidligere oplyst er afholdelse af årsmødet udskudt indtil videre pga. covid restriktionerne om forsamlingsforbud.

Men jeg kan oplyse at bestyrelsen på sit netop afholdte møde godkendte institutionens årsregnskab for 2020.

Ekstrakt af regnskabet kan dels findes her dels afhentes på ejendomskontoret.

 

Frederiksberg d.18.amj 2021

Administrator
Pernille Høxbro

Sådan vedligeholder du dit nye forede afløb

Instruktion for drift og vedligeholdelse af afløbssystemer renoveret med Aarsleff strømpen

Faldstammer

Aarsleff strømpen er udført af nålefilt imprægneret med epoxy og inderfolie lavet af polypropylen eller polyurethan.  Aarsleff strømpen kan i udhærdet form sidestilles med afløbssystemer udført i præfabrikerede plastmaterialer. Dette materiale er meget modstandsdygtigt, men kan dog beskadiges ved fejlagtig behandling. Aarsleff yder 10 års garanti på materialets holdbarhed, under forudsætning af dokumenteret overholdelse af følgende instruktioner

Rensning:

 • Brug ikke kogende vand, kaustisk soda (flydende afløbsåbner), eller andre kemikalier til at åbne et stoppet rør.
 • Tilstoppelse af faldstammen renses iht. følgende:

Anbefalet værktøj til rensning:

 • Højtryksspuling spuling med rotor dyse max. 70 bar. (*)
 • Motorsplit monteret med ikke-skærende værktøj, kombineret med varmt vand

Værktøj som ikke må bruges:

 • Skærende eller spidse værktøjer, f.eks. motorsplit med skærehoved
 • Industrispuling

Brug og Vedligehold:

 • Strømpeforingen må ikke være i kontakt med over 90 °C varmt vand i mere end maksimalt 5 minutter ad gangen.
 • Strømpeforingen må ikke udsættes for kemiske påvirkninger ud over, hvad der følger af sædvanlig brug af skånsomme rengøringsmidler.
 • Fritureolie, stearin og lign. må ikke hældes i afløbet.
 • Køkkenfaldstammerne skal gennemskylles kraftigt med varmt vand hvert 5. år,
 • Toiletfaldstammerne skal gennemskylles kraftigt med rent koldt vand hvert 10. år. Skylningernes
 • varighed bør være omkring 5-10. minutter.

 

Garantien omfatter ikke:

 • Tilstoppelse, som ikke skyldes defekter ved Aarsleff strømpen eller installationen af strømpen i røret
 • Skader opstået som følge af manglende vedligeholdelse eller brug i strid med nærværende instruks

Garantien bortfalder, såfremt der foretages indgreb i den strømpeforede faldstamme uden Aarsleffs forudgående godkendelse. 

Skulle der opstå situationer hvor De har brug for vejledning, er De altid velkommen til at kontakte os.

(*) Tekniske data på højtryksspuling i Aarsleff strømpeforing iht. Teknologisk Institut.

 • Dyssers hul diameter = 0.8 mm
 • Dyse antal = 4 stk.
 • Strålens vinkel med røraksen = 350

Spuleslangens indvendige diameter skal være 10 mm

ÅRSMØDE

Desværre medfører covid 19 situationen og forsamlingsforbuddet, at årsmødet ikke kan afholdes inden udgangen af april måned. 

Årsmødet vil blive afholdt så snart det er muligt og forsvarligt både fsva covid 19 og reglerne om forsamlingsforbud. 

Indtil da fortsætter de nuværende beboere valgte medlemmer i bestyrelsen. 

Måtte der være spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator

BEBOERORIENTERING NR. 4

STRØMPEFORING AF FALDSTAMMER

EFTER ENDT PRØVEPROJEKT

Prøveprojektet, hvor faldstammen i Rådmand Steins Allé 16A, 001-701 blev strømpeforet, er nu færdiggjort. Prøveprojektet forløb efter planen, og de gode erfaringer vi har herfra, tager vi med i hovedprojektet, hvor de resterende 41 stk. faldstammer skal strømpefores.

Du får hermed en opfølgende orientering om udførelse af arbejdet i ejendommen.

Ligeledes udsendes en revideret tidsplan, da denne nu kan præciseres yderligere efter de gode erfaringer fra prøveprojektet.

Vedlagt denne orientering er en oversigt over faldstammerne i ejendommen, hvor lejlighedsnumrene i Blok B er revideret.

GENERELT

Støj

Da rensning af faldstammen i arbejdsuge 1 udføres med en metalkæde, vil dette medføre et højt niveau af støj, som vil kunne høres i hele ejendommen, da støjen spredes gennem betonkonstruktionen. Det vil ligeledes medføre støj, når en evt. rørkasse i stuelejlighederne opbrydes, og faldstammen overskæres.

I arbejdsuge 2 vil selve strømpeforingsprocessen ikke støje markant. Der vil dog opleves meget støj ved montering af nye toiletter i store dele af ejendommen, da der skal bores i badeværelsesgulvet gentagende gange, da toilettet monteres med skruer. Toiletmonteringen sker fortrinsvist torsdag og fredag.

Støvgener

Der vil ikke være støvgener i forbindelse med arbejdet. Kun boring af huller til montering af nyt toilet vil støve. Hvis entreprenøren skønner, at støvgenerne er slemme, opstiller han en støvskærm ind mod stuen.

Nye toiletter
Der bliver monteret nye toiletter af typen Laufen Kompas i forbindelse med projektet. Disse monteres inkl. nyt toiletbræt. Hvis du har et toiletbræt eller andet på toilettet, som du ønsker bevaret, bedes du fjerne dette inden arbejdsuge 2 af projektet – dvs. ugen hvori din faldstamme skal strømpefores.

Vand- og afløbsforhold

Arbejdsuge 1: Rensning af faldstamme og afgreninger.

Når der er håndværkere i din lejlighed, må du ikke benytte afløbene – hverken gulvafløb, håndvask på badeværelse eller vask i køkken. Håndværkerne lægger en seddel ved dine afløb, hvor der står, at de ikke må benyttes. Der vil være vand i hanen, men du bedes hælde evt. væskerester i en spand og bortskaffe dette gennem en kloakrist i haven.

Når håndværkerne er færdige, og dit toilet er sat tilbage på plads, må du bruge vand og afløb som normalt.

Arbejdsuge 2: Strømpeforing af faldstamme

Du må ikke benytte afløbene i hele arbejdsugen, indtil du har modtaget en færdigmelding fra Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) om, at arbejdet er færdiggjort i din lejlighed. Dette gælder alle afløb, dvs. gulvafløb, håndvask på badeværelse og vask i køkken. Håndværkerne lægger en seddel ved dine afløb, hvor der står, at de ikke må benyttes.

Der vil være vand i hanen, men du bedes hælde evt. væskerester i en spand og bortskaffe dette gennem en kloakrist i haven.

Hvis du er i tvivl om ovenstående, ret da henvendelse til håndværkerne i din lejlighed eller send en mail på FG@PJP.dk

Rydning af køkken og badeværelse

Der skal være en fri adgangsvej ind til køkken og badeværelse, hvor håndværkerne og værktøj skal kunne komme uhindret igennem. Det skal sikres, at der er min. 1 meters fri passage.

Det anbefales at flytte møbler i entre og evt. afdække større møbler, som ikke kan flyttes, med et tæppe. Ligeledes skal tæpper og løbere fjernes fra gulvet.

Skabet under køkkenvasken skal ryddes, så håndværkerne har plads til at arbejde. Du behøver ikke, at fjerne ting på køkkenbordet, i de andre skabe og lign.

På badeværelset er tommelfingerreglen, at der skal kunne være en stor håndværker omkring toilettet og afløbet fra håndvasken. Fjern derfor eventuelle skabe/spejle og lign., som kunne sidde i vejen for håndværkeren. Ligeledes skal skabet under håndvasken på badeværelset fjernes, da dette ofte er i vejen for demontering af afløbsinstallationen.

Toilet-/badevogn

Der opstilles ingen toilet-/badevogn i gården, og du henvises til at benytte fællestoiletter og -bade, mens projektet pågår i din lejlighed.

Der er mulighed for at få opstillet et tørkloset, hvis du ikke er genhuset i ejendommens gæsteboliger.

Hvis du bor i en stuelejlighed, vil du være uden toilet flere gange i korte perioder. Du har mulighed for at have et tørkloset i hele perioden.

Hvis du vil have tørkloset, så send en mail til FG@PJP.dk eller ret en henvendelse til håndværkerne i din lejlighed.

Færdigmelding

Ved færdiggørelsen af arbejdet i din lejlighed vil du modtage en færdigmelding i din postkasse.

TIDSPLAN

Arbejdet bliver udført efter nedenstående overordnede tidsplan. Der udføres ikke arbejde i helligdage samt weekender. Derudover har håndværkerne ferie i uge 27 og 28 2021.

Arbejdsuge 1: Rensning af faldstammer.

Arbejdsuge 2: Strømpeforing af faldstammer + samt montering af nyt toilet torsdag og fredag.

 

Uge nr. Lejligheder
10 og 11 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 014-714
10 og 11 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 015-715
11 og 12 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 002-702
11 og 12 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 003-703
12 og 14 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 012-712
12 og 14 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 013-713
14 og 15 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 004-704
14 og 15 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 005-705
15 og 16 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 010-710
15 og 16 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 011-711
16 og 17 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 006-706
16 og 17 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 007-707
17 og 18 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 008-708
17 og 18 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 009-709
18 og 19 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 021-721
18 og 20 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 001-701
19 og 20 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 002-702
20 og 21 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 019-719
20 og 21 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 020-720
21 og 22 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 003-703
21 og 22 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 004-704
22 og 23 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 017-717
22 og 23 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 018-718
23 og 24 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 005-705
23 og 24 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 016-716
24 og 25 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 006-706
24 og 25 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 015-715
25 og 26 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 007-707
25 og 26 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 008-708
26 og 27 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 013-713
26 og 27 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 014-714
28 og 29 2021 Ferie
30 og 31 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 009-709
30 og 31 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 010-710
31 og 32 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 011-711
31 og 32 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 012-712
32 og 33 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 001-401
32 og 33 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 002-402
33 og 34 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 005-405
33 og 34 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 006-406
34 og 35 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 003-403
34 og 35 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 004-404

Arbejdet udføres efter ovenstående overordnede tidsplan og kræver adgang til de benævnte lejligheder

I næsten alle byggeprojekter som dette kan der opstå uforudsete forhold. Vi vil derfor bede dig om at have forståelse for eventuelle mindre forskydninger i tidsplanen.

Hvis der opstår væsentlige ændringer i tidsplanen, vil du blive meddelt ved en ny beboerorientering.


SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål, bedes du rette henvendelse via FG@PJP.dk. Så svarer vi hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen

Peter Jahn & Partnere A/S
Ekrem Nielsen, Lasse Friis og Martin Daniel Nielsen

Rens af vekslere

ORIENTERING TIL ALLE BEBOERE I FREDERIKSGÅRDEN. 

Mandag d. 19. april fra kl 7.15 – 13.45

 – renses der brugsvandsvekslere –

og der vil være lukket for det varme vand. 

Tirsdag d. 20. april kl. 7.15-16.45

– renses centralvarmevekslere –

og der vil være lukket for centralvarmen.

 

mvh.

Krüger Aquacare og Henrik Starholm.

Orientering om skægkræ

I løbet af det sidste års tid er insektet skægkræ dukket op i danske boliger – nu også på Frederiksgården.

Problemet er nyt i Danmark, men har eksisteret i Norge og Sverige de seneste 5-10 år. Udgør skægkræ en risiko for bolig og helbred? Nej, skægkræ beskadiger ikke din bolig, og de udgør ikke nogen direkte helbredsrisiko.

Hvordan bekæmpes skægkræ?

Lad det være sagt på forhånd: Er skægkræ for alvor flyttet ind, kan de være svære at få bugt med. Du bør derfor straks iværksætte en række foranstaltninger, hvis du konstaterer skægkræ i din bolig:

 • Undgå fugt, luft ud flere gange dagligt og sørg for at boligen er opvarmet.
 • En meget grundig rengøring, som bl.a. omfatter, at komfuret trækkes ud fra væggen – så det er muligt at gøre rent både under og bag komfuret – samt rengøring og eventuelt tætning af skuffer og skabe, hvori der opbevares madvarer.
 • Kassèr alle madvarer som har haft ”besøg” af skægkræ, og sørg for at madvarer som sukker, mel, gryn og lignende opbevares i lufttætte glas- eller plastbeholdere.
 • Sørg for at affaldsspanden til madaffald har et tætsluttende låg – og fjern altid evt. spild.
 • Gør grundigt rent. En støvsuger suger insekter op, det gør gulvvask ikke. Ved grundig støvsugning hver 4. dag – specielt langs lister, dørtærskler, sprækker og hulrum – vil en del æg, nymfer og insekter kunne fjernes og deres næringskilder reduceres. Det vil bidrage til at holde bestanden af skægkræ nede. Det er vigtigt at sikre, at opsugede skægkræ ikke spreder sig fra støvsugerposen. Straks efter støvsugning bør støvsugerposen derfor lægges i en forsvarligt lukket plastpose, inden den lægges i en affaldscontainer. Enkelte skægkræ vil uden tvivl undslippe rengøringen, og da de har en lang livscyklus, er støvsugning ikke tilstrækkeligt til at udrydde bestanden permanent.

Det anbefales derfor, at man opsætter klisterfælder og/eller limtape med lokkemad (f.eks. siris-mel).  – Vend-

Limtape er fleksibelt og kan anvendes både lodret og vandret, men tapen er meget klistret og anbefales ikke til hjem med husdyr og mindre børn. Her kan man i stedet anvende limfælder, hvor limen er under låg. Skægkræ er kannibaler og spiser gerne døde artsfæller, og man bør derfor lade de døde insekter blive siddende i limen for at tiltrække flere skægkræ til fælden. Lokkemad, klister-fælder mm. kan købes i byggemarkeder samt internet-butikker, der sælger produkter til bekæmpelse af skadedyr – se efter midler mod skægkræ/skægget sølvkræ.

Hvordan undgås skægkræ i huset? Det er ikke helt let at skærme sig mod skægkræ.De helt unge insekter er små og svære at få øje på, og de kan nemt snige sig med i møbelemballage, en postpakke med varer eller bagage fra ferien.

Det anbefales derfor at være meget opmærksom ved udpakning – og i øvrigt forebygge ved at renholde boligen som beskrevet under ”Hvordan bekæmpes skægkræ”. Bed eventuelt om hjælp Har du konstateret skægkræ i din bolig, og har din egen omfattende indsats for at bekæmpe dem ikke hjulpet, så henvend dig til ejendomskontoret og bed om hjælp – men kun hvis mængden af skægkræ er virkelig problematisk.

Fakta om Skægkræ – med det latinske navn Ctenolepisma longicaudata – er i familie med de små livlige sølvfisk, som mange sikkert er stødt på i badeværelse eller køkken.

Skægkræ er også kendt under navnet skægget sølvkræ.

Hvad er et skægkræ, og hvordan ser det ud? Skægkræ er et nataktivt vingeløst insekt, der lever indendørs. Som voksen har det en skælbeklædt, skægget krop på 12-18 mm i mørkegrå/brune farvenuancer. Helt unge skægkræ, som endnu ikke har fået skæl, er lysere i farven, næsten sølvagtige.

Skægkræ er kendetegnet ved at have to lange antenner på hovedet og tre haletråde, der er lige så lange som kroppen.

Skægkræ har en lang livscyklus. Udviklingen fra æg/nymfe til voksent, kønsmodent skægkræ tager under normale forhold 2½-3 år, og som voksen kan skægkræ leve i yderligere ca. 3 år. I modsætning til sølvfisk er fugtige omgivelser kun vigtigt for æg, nymfer og helt unge skægkræ. De voksne trives lige så fint på tørre, mørke steder med en temperatur på 20-22 C°. Dette giver dem gode vilkår for at formere sig i stort antal, og nogle få insekter kan derfor hurtigt blive til mange og sprede sig til hele boligen, hvor de kan gemme sig i skabe, i og bag reoler, i skuffer, under gulvlister eller i væggenes isoleringsmateriale.

Hvad lever de af og hvor?  Skægkræ spiser både plante- og dyrematerialer. De har et særligt enzym i tarmen, som gør, at de faktisk også kan spise papir og tapet. De foretrækker dog en mere varieret kost og lever gerne af madrester, brødkrummer, sukker, mel, gryn og lignende. Man finder dem derfor ofte, hvor de har let adgang til denne type føde; dvs. i køkkenskabe, hvor de kan skaffe sig adgang til madvarer i papiremballage, ved affaldsspande uden låg, i køkkenvasken og bag komfuret. De bittesmå hudceller, som mennesker dagligt afstøder og ”drysser” rundt om i boligen, er god og proteinrig næring for insekterne, der heller ikke går af vejen for at fortære døde artsfæller. Voksne skægkræ kan overleve i op til 9 måneder uden at indtage føde.

For at komme skægkræ til livs er det vigtigt at alle beboere tager ansvar og gør en indsats.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte Ejendomskontoret.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro    &    Henrik Starholm

Administrator                Driftsleder

 

 

 

Information til restaurantens gæster

Som det sikkert er bemærket har der været vikar de seneste uger i køkkenet, hvilket skyldes, at den nyansatte kok Heidi beklageligvis opsagde sin stilling pga. helbredsmæssige forhold.

Køkkenchefen og jeg er derfor glade for at kunne informere om, at Birgitte Dahl Nielsen nu er tiltrådt som vores nye kok.

Birgitte er en moden kvinde med stor erfaring fra restaurationsbranchen – herunder mange år som selvstændig.

Vi byder Birgitte velkommen og håber I alle vil tage godt imod Birgitte.

 

Venlig hilsen

Bjarne Jensen og Pernille Høxbro