Et skønt sted at bo

Nyheder

Frederiksgården Reglerne for spiseligt – køkkenafgift – framelding

Spisepligten på Frederiksgården er fra den 1.1.2024 igen fastsat til 9 måneder.

Det betyder, at man som tilmeldt til spiseordningen har 12 friuger – altså hvor man kan framelde sig spiseordningen.

Når man ønsker at bruge sine friuger, skal man framelde sig forud og man skal minimum framelde sig for 7 dage pr. måned.

Vær opmærksom på at der aldrig fratrækkes framelding med tilbagevirkende kraft.

Frameldingen sker ved at spise billetterne afleveres i en kuvert påført navn og adresse på Ejendomskontoret.

Ønsker man at overgå til køkkenafgift sker det for minimum 3 måneder.

Der skal gives skriftlig besked senest den 10 i måneden til Ejendomssekretær Marianne Windtberg ved at sende en mail til :

administrator@frederiksgaarden.dk

Når der er givet meddelelse om, at man ønsker at overgå til køkkenafgift vil opkrævningen ske sammen med den næste måneds huslejeopkrævning.

For hver måned i løbet af kalenderåret man har været på køkkenafgift, fratrækkes 7 dage i retten til

framelding, hvis man igen overgår til at være fast spisende i indeværende kalenderår.

Hver måned omdeles en regning med opkrævning for månedspension og vaskeri samt evt. gæster eller køb

af drikkevarer i restauranten. Betaling skal ske på det girokort der vedlægges regningen.

Køkkenafgiften opkræves sammen med huslejen.

Opsat på tavlerne den 26 april 2024

Solceller

BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGPAP ISTANDSÆTTELSE OG SOLCELLEANLÆG

Arbejdet i forbindelse med istandsættelse af det eksisterende tagpaptag samt montage af et nyt komplet solcelleanlæg igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem og gemme den til byggeriet er afsluttet.

Læs skrivelsen her

Ny bestyrelse pr.28.4 2023

Til beboerne i Den Selvejende Institution Frederiksgården

 

Her med kan jeg oplyse, at alle de tre beboervalgte bestyrelsesmedlemmer Ilse Kandler,  Emil Jelstrup og Helle Smed ved årsmødet den 27 ds med akklamation blev genvalgt til bestyrelsen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Flemming Brank
Næstformand Helle Smed

For bestyrelsens kontakt data henvises til www.frederiksgaarden.dk

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro

GLEMT VASKETØJ

GLEMT VASKETØJ. 

Der glemmes tit vasketøj i vaskeriet – vær søde at huske at
hente vasketøjet, når det er færdigt. Vi har hverken plads eller kurve til det.
Tøj der er glemt, opbevares i rummet overfor vaskeriet, og kan tilgås ved kontakt til rengøringspersonalet.

Tøj opbevares ikke længere end 14 dage – så ryger det ud.

(der er masser af tøj – få det nu hentet).

 

Med venlig hilsen
Henrik Starholm,
ejendomskontoret.

Kære nye beboer – Velkommen til Frederiksgården.

Vi vil gerne invitere dig til et lille velkomstmøde her på Frederiksgården. Alt efter behov viser vi dig de kollektive lokaler, som du kan gøre brug af. Vi afslutter med en sodavand/et glas vin og en uformel samtale i restauranten.

Tidspunkt: Den første tirsdag i måneden efter du er flyttet ind. Kl. 19.30.
Mødested: Udenfor døren til restauranten.
Meld venligst pr mail eller SMS om du kommer.

Kan du ikke lige den dag, kan du naturligvis komme den første tirsdag i den næste måned.

Du er altid velkommen til at kontakte os pr mail eller telefon, og vi vil hjælpe dig efter bedste evne.

Med venlig hilsen
De beboervalgte bestyrelsesmedlemmer

Næstformand Helle Smed, Rådmand Steins Allé 16A, 206.
Mobil: 40 18 41 22. Mail: mail@hellesmed.dk

Emil Jelstrup, Rådmand Steins Allé 16C, 002.
Mobil: 30 95 50 13 Mail: emjelstrup@gmail.com

Ilse Kandler, Rådmand Steins Allé 16A, 611.
Mobil: 20120075. Mail: ilsekan1@gmail.com