Et skønt sted at bo

Nyheder

Meddelelse om beboervalgte bestyrelsesmedlemmer

I min egenskab af administrator kan jeg oplyse, at følgende blev valgt som beboervalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen ved årsmødet den 30.september 2021

Emil Jelstrup (Næstformand), Rådmand Steins Allé 16 C 002
Mobil: 30 95 50 13
Mail: emjelstrup@gmail.com

Ilse Kandler, Rådmand Steins Alle 16 A 611
Mobil: 20 21 00 75
Mail:ilsekan1@gmail.com

Helle Smed, Rådmand Steins Alle 16 A 206
Mobil: 40 18 41 22
Mail:mail@hellesmed.dk

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro

Indkaldelse til årsmøde

Læs  hele indkaldelsen til årsmøde samt ekstrakt af køkkenregnskabet her

————————————————————————————————

Årsmøde 2021
Den Selvejende Institution Frederiksgården

På vegne af bestyrelsen skal jeg herved indkalde samtlige beboere og partialobligationsejere til årsmøde

Torsdag den 30.september kl. 19.00

i Frederiksgårdens festsal.

Dagsorden vil være som følger i henhold til institutionens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab for regnskabsåret 2020 til efterretning. Ekstrakt af regnskabet samt køkkenregnskabet er vedlagt denne indkaldelse.
  4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Da bestyrelsen af hensyn til valghandlingen gerne vil udlevere en kandidatfortegnelse, opfordres alle mulige kandidater til at anmelde deres kandidatur skriftligt til Ejendomskontoret senest tirsdag den 28.september 2021.

Samtidig kan jeg oplyse, at alle de beboervalgte bestyrelsesmedlemmerne, Henrik Lausen A 202 (næstformand), Ilse Kandler A 611 samt Emil Jelstrup C 002 genopstiller.  .

Med venlig hilsen

p.b.v.
Pernille Høxbro
Administrator

Havhestens indvielse

Mandag den 7.juni blev springvandet indviet efter en meget vellykket renovering

Næstformand Henrik Lausen holdt indvielsestalen og bestyrelsesmedlem Ilse Kandler havde skrevet dette smukke digt som Ilse oplæste :

Havhestens indvielse

Fabeldyr med fiskehale og
hestekrop
med intentionen at imponere den værste snob
Skabt af Hans Olsen i 1959
Og prydet vor have fra 1960.

Vandet springer atter i havhesten
Benovet med øjnene  følger vi festen
I alles glas er der liflig vin
Sikker på at der høres mangen et grin

Havhesten har i et par år været slukket
Og vi har længe efter hans sprudlen sukket
Lad dig køle af hans mange sprøjt solbelyst
Han vil fremover også om aftenen blive belyst

Lyden fra vor kulturskat er uforanderlig
Hans rislen og klukken næsten anæstetisk
For evigt han troner i haven majestætisk
Vi finder hans form smukt Æstetisk

Hans Olsen, billedhugger, uddannet sølvsmed
1902-1983
Fra 30’erne Skulpturer i kobberplader
Fra 40’erne granitskulpturer

Orientering om skægkræ

I løbet af det sidste års tid er insektet skægkræ dukket op i danske boliger – nu også på Frederiksgården.

Problemet er nyt i Danmark, men har eksisteret i Norge og Sverige de seneste 5-10 år. Udgør skægkræ en risiko for bolig og helbred? Nej, skægkræ beskadiger ikke din bolig, og de udgør ikke nogen direkte helbredsrisiko.

Hvordan bekæmpes skægkræ?

Lad det være sagt på forhånd: Er skægkræ for alvor flyttet ind, kan de være svære at få bugt med. Du bør derfor straks iværksætte en række foranstaltninger, hvis du konstaterer skægkræ i din bolig:

  • Undgå fugt, luft ud flere gange dagligt og sørg for at boligen er opvarmet.
  • En meget grundig rengøring, som bl.a. omfatter, at komfuret trækkes ud fra væggen – så det er muligt at gøre rent både under og bag komfuret – samt rengøring og eventuelt tætning af skuffer og skabe, hvori der opbevares madvarer.
  • Kassèr alle madvarer som har haft ”besøg” af skægkræ, og sørg for at madvarer som sukker, mel, gryn og lignende opbevares i lufttætte glas- eller plastbeholdere.
  • Sørg for at affaldsspanden til madaffald har et tætsluttende låg – og fjern altid evt. spild.
  • Gør grundigt rent. En støvsuger suger insekter op, det gør gulvvask ikke. Ved grundig støvsugning hver 4. dag – specielt langs lister, dørtærskler, sprækker og hulrum – vil en del æg, nymfer og insekter kunne fjernes og deres næringskilder reduceres. Det vil bidrage til at holde bestanden af skægkræ nede. Det er vigtigt at sikre, at opsugede skægkræ ikke spreder sig fra støvsugerposen. Straks efter støvsugning bør støvsugerposen derfor lægges i en forsvarligt lukket plastpose, inden den lægges i en affaldscontainer. Enkelte skægkræ vil uden tvivl undslippe rengøringen, og da de har en lang livscyklus, er støvsugning ikke tilstrækkeligt til at udrydde bestanden permanent.

Det anbefales derfor, at man opsætter klisterfælder og/eller limtape med lokkemad (f.eks. siris-mel).  – Vend-

Limtape er fleksibelt og kan anvendes både lodret og vandret, men tapen er meget klistret og anbefales ikke til hjem med husdyr og mindre børn. Her kan man i stedet anvende limfælder, hvor limen er under låg. Skægkræ er kannibaler og spiser gerne døde artsfæller, og man bør derfor lade de døde insekter blive siddende i limen for at tiltrække flere skægkræ til fælden. Lokkemad, klister-fælder mm. kan købes i byggemarkeder samt internet-butikker, der sælger produkter til bekæmpelse af skadedyr – se efter midler mod skægkræ/skægget sølvkræ.

Hvordan undgås skægkræ i huset? Det er ikke helt let at skærme sig mod skægkræ.De helt unge insekter er små og svære at få øje på, og de kan nemt snige sig med i møbelemballage, en postpakke med varer eller bagage fra ferien.

Det anbefales derfor at være meget opmærksom ved udpakning – og i øvrigt forebygge ved at renholde boligen som beskrevet under ”Hvordan bekæmpes skægkræ”. Bed eventuelt om hjælp Har du konstateret skægkræ i din bolig, og har din egen omfattende indsats for at bekæmpe dem ikke hjulpet, så henvend dig til ejendomskontoret og bed om hjælp – men kun hvis mængden af skægkræ er virkelig problematisk.

Fakta om Skægkræ – med det latinske navn Ctenolepisma longicaudata – er i familie med de små livlige sølvfisk, som mange sikkert er stødt på i badeværelse eller køkken.

Skægkræ er også kendt under navnet skægget sølvkræ.

Hvad er et skægkræ, og hvordan ser det ud? Skægkræ er et nataktivt vingeløst insekt, der lever indendørs. Som voksen har det en skælbeklædt, skægget krop på 12-18 mm i mørkegrå/brune farvenuancer. Helt unge skægkræ, som endnu ikke har fået skæl, er lysere i farven, næsten sølvagtige.

Skægkræ er kendetegnet ved at have to lange antenner på hovedet og tre haletråde, der er lige så lange som kroppen.

Skægkræ har en lang livscyklus. Udviklingen fra æg/nymfe til voksent, kønsmodent skægkræ tager under normale forhold 2½-3 år, og som voksen kan skægkræ leve i yderligere ca. 3 år. I modsætning til sølvfisk er fugtige omgivelser kun vigtigt for æg, nymfer og helt unge skægkræ. De voksne trives lige så fint på tørre, mørke steder med en temperatur på 20-22 C°. Dette giver dem gode vilkår for at formere sig i stort antal, og nogle få insekter kan derfor hurtigt blive til mange og sprede sig til hele boligen, hvor de kan gemme sig i skabe, i og bag reoler, i skuffer, under gulvlister eller i væggenes isoleringsmateriale.

Hvad lever de af og hvor?  Skægkræ spiser både plante- og dyrematerialer. De har et særligt enzym i tarmen, som gør, at de faktisk også kan spise papir og tapet. De foretrækker dog en mere varieret kost og lever gerne af madrester, brødkrummer, sukker, mel, gryn og lignende. Man finder dem derfor ofte, hvor de har let adgang til denne type føde; dvs. i køkkenskabe, hvor de kan skaffe sig adgang til madvarer i papiremballage, ved affaldsspande uden låg, i køkkenvasken og bag komfuret. De bittesmå hudceller, som mennesker dagligt afstøder og ”drysser” rundt om i boligen, er god og proteinrig næring for insekterne, der heller ikke går af vejen for at fortære døde artsfæller. Voksne skægkræ kan overleve i op til 9 måneder uden at indtage føde.

For at komme skægkræ til livs er det vigtigt at alle beboere tager ansvar og gør en indsats.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte Ejendomskontoret.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro    &    Henrik Starholm

Administrator                Driftsleder