Et skønt sted at bo
Varmemesteren er sygemeldt

Vores varmemesteren Michael Jensen er sygemeldt indtil videre.

Varmemesterens funktioner varetages af administrator og som følge heraf vil der være ændringer i træffetiderne

Træffetiderne vil fremgå af opslag i ejendommen.

De næste uger er træffetiderne:
Onsdag den 10. april 8.00 – 15.00

Mandag den 15. april 10.00 – 13.00

Med venlig hilsen
Administrator
Pernille Høxbro

Sådan bliver du beboer

Frederiksgården er åben for alle ældre og enlige, men Frederiksberg-borgere har forrang. En stor del af beboerne er unge studerende, især i de mindre lejligheder.

Der er hverken venteliste, opnotering eller fast ansøgningsskema, men du kan kontakte Kontoret og sende en ansøgning med ønske til bolig og en beskrivelse af din baggrund.

Beboere må gerne have hjemmeboende børn på 14 år og derover.

Af hensyn til de øvrige beboere er husdyr ikke tilladt i Frederiksgården.

Læs vores velkomstbrev til nye beboere