Et skønt sted at bo

Udlejning via Airbnb eller anden udlejning

Administrationen gør opmærksom på, at udlejning af lejligheder via Airbnb eller andre lignende udlejningstjenester er ulovligt og i strid med lejelovens regler.
I henhold til lejelovens regler, har man som lejer ikke tilladelse til uden udlejers samtykke at over-lade brugen af det lejede til andre, medmindre der er tale om lovligt og godkendt fremleje jf. lejelovens regler herom.
Såfremt man ønsker at fremleje sin lejlighed, skal der til administrationen fremsendes ansøgning om fremleje.
Såfremt administrationen konstaterer at der sker udlejning via Airbnb eller andre lignende sites, vil dette kunne medføre at lejemålet ophæves
.

Administrator
Pernille Høxbro
Advokat (H)