Et skønt sted at bo

Restaurant og spiseordning

Frederiksgården har en intern restaurant med en spiseordning, som nye beboere skal være tilmeldt de første 2 kvartaler efter indflytning. Prisen er kr. 1.600/mdr. for 1 aftenmåltid på hverdage og med 2 retter i weekenden:

1) I denne tvungne periode kan man dog framelde 7 sammenhængende dage per måned, hverken mere eller mindre. Varsel er senest 2 dage før første dag, og spisebilletter afleveres i kuvert til Marianne Windtberg på Administrationskontoret. Beløbet for 7 dage fraregnes så på den næstkommende månedlige opkrævning.

2) Efter tvangsperioden er spiseordningen friere: man kan framelde sig minimum 7 dage og opefter inden for en måned og det må gerne være springende datoer. Man kan maksimalt framelde 3 måneder samlet indenfor samme år.

3) Efter tvangsperioden kan man helt framelde sig spiseordningen. Det sker kvartalsvis (det samme gælder gentilmelding). Man betaler så i stedet kr. 485 per måned i køkkenafgift, og man kan under denne ordning spise frit idet man kan købe en blok med 15 spisebilletter til kr.750, som kan afhentes på Administrationskontoret. Skulle man mangle spisebilletter kan man altid udfylde en seddel ved disken til kr. 60.

Under alle ordninger kan gæster inviteres med for kr. 60 og køkkenet adviseres i så fald senest 2 dage før. Der kan være specialpris ved højtider og specialbuffeter. Ved flere gæster dog max 9 skal man reservere plads i kalenderen ved disken.

Drikkevarer kan købes ved disken ligesom man kan medbringe sin egen vin, øl eller vand uden proppenge. Dette og eventuelle gæster skrives på hvid bestillingsseddel når maden hentes ved disken.

Alle restaurantbeløb afregnes bagud ved månedsopkrævning fra Administrationskontoret i blok C, undtagen eventuel køkkenafgift som opkræves sammen med huslejen.

Kontakt til Køkkenet: Tel.nr. 3871 0922, e-mail: chefkok@frederiksgaarden.dk

Kontakt til Administrationskontoret: Tel.nr 38 71 26 56
e-mail: administrationskontoret@frederiksgaarden.dk