Et skønt sted at bo
Varmemesteren er sygemeldt

Vores varmemesteren Michael Jensen er sygemeldt indtil videre.

Varmemesterens funktioner varetages af administrator og som følge heraf vil der være ændringer i træffetiderne

Træffetiderne vil fremgå af opslag i ejendommen.

De næste uger er træffetiderne:
Onsdag den 10. april 8.00 – 15.00

Mandag den 15. april 10.00 – 13.00

Med venlig hilsen
Administrator
Pernille Høxbro

Husorden

For at Frederiksgården skal være et rart sted at bo for alle er det vigtigt, at alle beboere efterlever de fælles regler i husordenen – ikke mindst fordi der er ret lydt i bygningerne.

Hensynet til omkringboende er særligt vigtigt i et kollektivhus, fordi beboerne typisk kommer tættere på hinanden end i andre bebyggelser.

Du kan se husordenen her

Hvis du har spørgsmål til husordenen, kan du kontakte administrator eller varmemester.