Et skønt sted at bo

Frederiksgården Reglerne for spiseligt – køkkenafgift – framelding

Som et forsøg i 2023 er spisepligten nedsat til fra 9 til 8 måneder.

Det betyder at man som tilmeldt til spiseordningen har 16 friuger – altså hvor man kan framelde sig spiseordningen.

Når man ønsker at bruge sine friuger, skal man framelde sig forud og man skal minimum framelde sig for 7 dage pr. måned.

Vær opmærksom på at der aldrig fratrækkes framelding med tilbagevirkende kraft.

Frameldingen sker ved at spise billetterne afleveres i en kuvert påført navn og adresse på Ejendomskontoret.

Ønsker man at overgå til køkkenafgift sker det for minimum 3 måneder.

Der skal gives skriftlig besked senest den 10 i måneden til Ejendomssekretær Marianne Windtberg ved at sende en mail til :

administrator@frederiksgaarden.dk

Når der er givet meddelelse om, at man ønsker at overgå til køkkenafgift vil opkrævningen ske sammen med den næste måneds huslejeopkrævning.

For hver måned i løbet af kalenderåret man har været på køkkenafgift, fratrækkes 9 dage i retten til framelding, hvis man igen overgår til at være fast spisende i indeværende kalenderår.

Hver måned omdeles en regning med opkrævning for månedspension og vaskeri samt evt. gæster eller køb

af drikkevarer i restauranten. Betaling skal ske på det girokort der vedlægges regningen.

Køkkenafgiften opkræves sammen med huslejen.

 

Marts 2023

Pernille Høxbro

Administrator