Et skønt sted at bo

Årsmøder

Indkaldelse til årsmøde

Læs  hele indkaldelsen til årsmøde samt ekstrakt af køkkenregnskabet her

————————————————————————————————

Årsmøde 2021
Den Selvejende Institution Frederiksgården

På vegne af bestyrelsen skal jeg herved indkalde samtlige beboere og partialobligationsejere til årsmøde

Torsdag den 30.september kl. 19.00

i Frederiksgårdens festsal.

Dagsorden vil være som følger i henhold til institutionens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab for regnskabsåret 2020 til efterretning. Ekstrakt af regnskabet samt køkkenregnskabet er vedlagt denne indkaldelse.
  4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Da bestyrelsen af hensyn til valghandlingen gerne vil udlevere en kandidatfortegnelse, opfordres alle mulige kandidater til at anmelde deres kandidatur skriftligt til Ejendomskontoret senest tirsdag den 28.september 2021.

Samtidig kan jeg oplyse, at alle de beboervalgte bestyrelsesmedlemmerne, Henrik Lausen A 202 (næstformand), Ilse Kandler A 611 samt Emil Jelstrup C 002 genopstiller.  .

Med venlig hilsen

p.b.v.
Pernille Høxbro
Administrator

ÅRSMØDE

Desværre medfører covid 19 situationen og forsamlingsforbuddet, at årsmødet ikke kan afholdes inden udgangen af april måned. 

Årsmødet vil blive afholdt så snart det er muligt og forsvarligt både fsva covid 19 og reglerne om forsamlingsforbud. 

Indtil da fortsætter de nuværende beboere valgte medlemmer i bestyrelsen. 

Måtte der være spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator