Et skønt sted at bo

Vigtig Info

Sådan vedligeholder du dit nye forede afløb

Instruktion for drift og vedligeholdelse af afløbssystemer renoveret med Aarsleff strømpen

Faldstammer

Aarsleff strømpen er udført af nålefilt imprægneret med epoxy og inderfolie lavet af polypropylen eller polyurethan.  Aarsleff strømpen kan i udhærdet form sidestilles med afløbssystemer udført i præfabrikerede plastmaterialer. Dette materiale er meget modstandsdygtigt, men kan dog beskadiges ved fejlagtig behandling. Aarsleff yder 10 års garanti på materialets holdbarhed, under forudsætning af dokumenteret overholdelse af følgende instruktioner

Rensning:

 • Brug ikke kogende vand, kaustisk soda (flydende afløbsåbner), eller andre kemikalier til at åbne et stoppet rør.
 • Tilstoppelse af faldstammen renses iht. følgende:

Anbefalet værktøj til rensning:

 • Højtryksspuling spuling med rotor dyse max. 70 bar. (*)
 • Motorsplit monteret med ikke-skærende værktøj, kombineret med varmt vand

Værktøj som ikke må bruges:

 • Skærende eller spidse værktøjer, f.eks. motorsplit med skærehoved
 • Industrispuling

Brug og Vedligehold:

 • Strømpeforingen må ikke være i kontakt med over 90 °C varmt vand i mere end maksimalt 5 minutter ad gangen.
 • Strømpeforingen må ikke udsættes for kemiske påvirkninger ud over, hvad der følger af sædvanlig brug af skånsomme rengøringsmidler.
 • Fritureolie, stearin og lign. må ikke hældes i afløbet.
 • Køkkenfaldstammerne skal gennemskylles kraftigt med varmt vand hvert 5. år,
 • Toiletfaldstammerne skal gennemskylles kraftigt med rent koldt vand hvert 10. år. Skylningernes
 • varighed bør være omkring 5-10. minutter.

 

Garantien omfatter ikke:

 • Tilstoppelse, som ikke skyldes defekter ved Aarsleff strømpen eller installationen af strømpen i røret
 • Skader opstået som følge af manglende vedligeholdelse eller brug i strid med nærværende instruks

Garantien bortfalder, såfremt der foretages indgreb i den strømpeforede faldstamme uden Aarsleffs forudgående godkendelse. 

Skulle der opstå situationer hvor De har brug for vejledning, er De altid velkommen til at kontakte os.

(*) Tekniske data på højtryksspuling i Aarsleff strømpeforing iht. Teknologisk Institut.

 • Dyssers hul diameter = 0.8 mm
 • Dyse antal = 4 stk.
 • Strålens vinkel med røraksen = 350

Spuleslangens indvendige diameter skal være 10 mm

Ny affaldsordning

Til alle beboere i Frederiksgården.

Frederiksberg kommunes nye affaldsordning skal nu i gang hos os på Frederiksgården.

Madaffald skal sorteres fra  – i de udleverede Grønne spande. – Til madaffald må KUN bruges de leverede grønne poser. Når I løber tør for poser, kan flere udleveres på ejendomskontoret.  Se evt. https://genbrug.frederiksberg.dk/madaffald for mere info.

Affaldet skal afleveres i beholdere i gadeplan, og må IKKE smides i skaktene. De tømmes hver tirsdag, første gang d. 9. februar. Placering af madbeholderne er skitseret på kortet nedenfor.

MADAFFALD er :

 • Madrester – rå og tilberedte
 • Kød, fjerkræ, fisk, ben
 • Ost, pålæg, æg, æggeskal
 • Ris, pasta, kartofler
 • Brød, kage, mel, gryn
 • Frugt, grønt, skræller, kerner, nøddeskaller
 • Te, kaffe, grums, papirfiltre
 • Afskårne blomster uden jord

OBS. Mad som er blevet for gammelt, skal du pakke ud, inden du lægger det i madaffald.

OBS. “Bionedbrydeligt” emballage fx majsstivelse, bambus, “papir”, “pap” eller “plast” er ikke madaffald. Derfor skal du aflevere alle typer “bionedbrydeligt” materiale som restaffald. Vi kan ikke garantere at materialerne når at nedbryde, eller at de kan nedbryde fuldstændigt, inden madaffaldet ender som gødning på markerne.Det skader ikke at komme afskårne blomster i madaffald, men du må ikke aflevere planter, jord og andet affald fra altanen eller haven som madaffald. Små mængder planter med jord kan afleveres som restaffald. Ellers skal bruge ordningen for haveaffald eller køre på boligforeningen genbrugsstationen.Indpakningen og emballagen fra madvarerne skal i restaffald eller sorteres til genbrug.

Madaffald bliver til gas og gødning

Madaffaldet bliver til at starte med afleveret på Amager. Det betyder, at skraldebilen kører til Prøvestenen på Amager og tømmer skraldebilen. Virksomheder, der tager imod vores madaffald og sørger for den videre behandling, hedder Ragn-Sells. Madaffaldet bliver transporteret til et forbehandlingsanlæg i Ringe på Fyn.

Forbehandlingen i Ringe fjerner madaffaldsposerne og laver madaffaldet til en ensartet biopulp (en slags affaldsgrød). Biopulpen bliver brugt på et biogasanlæg, der også ligger i Ringe på Fyn. Biopulpen bliver pumpet rundt i store rør. På den måde laver man biogas. Biogassen kan bruges som brændsel, varme, transport eller laves til naturgas.

Når madaffaldet er gasset af, kan resten bruges som gødning. Gødningen er fyldt med gode næringsstoffer fra maden, som kan bruges på landbrugsjord. På den måde ender madaffaldet til sidst ude på markerne, hvor det giver næring til nye afgrøder. Vi transporterer ikke madaffaldet længere end højst nødvendigt. Men gødningen skal under alle omstændigheder ud til landbrugene, så det kan komme på markerne.

🙂 VÆR MED TIL AT VÆRNE OM MILJØET – OG SORTER KORREKT  🙂

mvh.

Henrik Starholm, Driftsleder.

Sortering af affald

I Frederiksgården er vi ”Grønne” og værner derfor meget om miljøet. Derfor er der etableret en ”Miljøstation” – hvor de fleste fraktioner af affald kan afleveres..

Her følger en guide – som svarer på det meste. Er der spørgsmål, så se evt. kommunens hjemmeside https://affald.frederiksberg.dk/SorteringsGuide

– eller kontakt driftsleder Henrik Starholm, mail: varmemester@frederiksgaarden.dk,  tlf.: 2442 1106 man. og fre.kl. 8-9, ons.kl. 14-15.

Læs sorteringsguiden her

Udlejning via Airbnb eller anden udlejning

Administrationen gør opmærksom på, at udlejning af lejligheder via Airbnb eller andre lignende udlejningstjenester er ulovligt og i strid med lejelovens regler.
I henhold til lejelovens regler, har man som lejer ikke tilladelse til uden udlejers samtykke at over-lade brugen af det lejede til andre, medmindre der er tale om lovligt og godkendt fremleje jf. lejelovens regler herom.
Såfremt man ønsker at fremleje sin lejlighed, skal der til administrationen fremsendes ansøgning om fremleje.
Såfremt administrationen konstaterer at der sker udlejning via Airbnb eller andre lignende sites, vil dette kunne medføre at lejemålet ophæves
.

Administrator
Pernille Høxbro
Advokat (H)