Et skønt sted at bo

Bestyrelse

Frederiksgården er en selvejende institution med en bestyrelse med syv medlemmer.

Tre bliver udpeget af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, tre af beboerne og et af foreningen bag Frederiksgården (Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige).

Bestyrelsen pr. 1. oktober 2019

Valgt af Frederiksberg kommunalbestyrelse:
 Formand: Flemming Brank
Duevej 14, 3.th.
2000 Frederiksberg
brank@frederiksberg.dk
Vibeke Qvist
Holger Danskes vej 32 2.lej.3
2000 Frederiksberg
vq@vibekeqvist.dk
Uffe B Rasmussen
Krebsevej 43A
2650 Hvidovre
ufferasmussen@yahoo.com
Valgt af beboerne:
Næstformand Henrik Düring Lausen
Rådmand Steins Allé 16 A – 202
2000 Frederiksberg
henriklausen75@gmail.com
Ilse Kandler
Rådmand Steins Allé 16 A – 611
2000 Frederiksberg
Ilsekan1@gmail.com
Emil Jelstrup
Rådmand Steins Alle 16 C 002
2000 Frederiksberg
emjelstrup@gmail.com
Valgt af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige:
Irene Hesselberg
Christian II’s Allé 11
2300 København S
 lfformand@dsr.dk

Hvis beboerne har spørgsmål eller lignende, opfordres man til at kontakte de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er beboernes repræsentanter i bestyrelsen.