Et skønt sted at bo

Bestyrelse

Frederiksgården er en selvejende institution med en bestyrelse med syv medlemmer.

Tre bliver udpeget af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, tre af beboerne og et af foreningen bag Frederiksgården (Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige).

Bestyrelsen pr. 1. oktober 2021

Valgt af Frederiksberg kommunalbestyrelse:
 Formand: Flemming Brank
Duevej 14, 3.th.
2000 Frederiksberg
brank@frederiksberg.dk
Aage Møller
Dalgas Have 12 2. tv
2000 Frederiksberg
aagem49@gmail.com
Carina Høedt
Vodroffsvej 50 B 1 tv
1900 Frederiksberg C
caho07@frederiksberg.dk
Valgt af beboerne:
Næstformand Emil Jelstrup
Rådmand Steins Allé 16 C – 002
2000 Frederiksberg
emjelstrup@gmail.com
Ilse Kandler
Rådmand Steins Allé 16 A – 611
2000 Frederiksberg
Ilsekan1@gmail.com
Helle Smed
Rådmand Steins Alle 16 A 206
2000 Frederiksberg
mail@hellesmed.dk
Valgt af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige:
Irene Hesselberg
Christian II’s Allé 11
2300 København S
 lfformand@dsr.dk

Hvis beboerne har spørgsmål eller lignende, opfordres man til at kontakte de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er beboernes repræsentanter i bestyrelsen.