Et skønt sted at bo

Bestyrelse

Frederiksgården er en selvejende institution med en bestyrelse med syv medlemmer.

Tre bliver udpeget af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, tre af beboerne og et af foreningen bag Frederiksgården (Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige).

Bestyrelsen pr. 27.april 2023

Valgt af Frembo (Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige ):
Formand: Flemming Brank
Duevej 14, 3.th.
2000 Frederiksberg
flemmingbrank@hotmail.com
Valgt af Frederiksberg kommunalbestyrelse:
Aage Møller
Dalgas Have 12 2. tv
2000 Frederiksberg
aagem49@gmail.com
Bettina Palle
Frederiksberg Alle 76 st.th
1820 Frederiksberg C
bettina@fiestas.dk
David Munis Zepernick
Niels Ebbesens Vej 24 st.tv
1911 Frederiksberg C
munis@hotmail.com
Valgt af beboerne:
Emil Jelstrup
Rådmand Steins Allé 16 C – 002
2000 Frederiksberg
emjelstrup@gmail.com
Ilse Kandler
Rådmand Steins Allé 16 A – 611
2000 Frederiksberg
Ilsekan1@gmail.com
Næstformand Helle Smed
Rådmand Steins Alle 16 A 206
2000 Frederiksberg
mail@hellesmed.dk

Hvis beboerne har spørgsmål eller lignende, opfordres man til at kontakte de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er beboernes repræsentanter i bestyrelsen.