Et skønt sted at bo

Indkaldelse til Årsmøde 2022

Årsmøde 2022 – Den Selvejende Institution Frederiksgården

På vegne af bestyrelsen skal jeg herved indkalde samtlige beboere og partialobligationsejere til årsmøde

Onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00

i Frederiksgårdens festsal.

Dagsorden vil være som følger i henhold til institutionens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab for regnskabsåret 2021 til efterretning. Ekstrakt af regnskabet samt køkkenregnskabet vil inden møde blive lagt på Frederiksgårdens hjemmeside frederiksgaarden.dk, ejendommens digitale opslagstavler samt vil kunne afhentes på Ejendomskontoret.
  4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Da bestyrelsen af hensyn til valghandlingen gerne vil udlevere en kandidatfortegnelse, opfordres alle mulige kandidater til at anmelde deres kandidatur skriftligt til Ejendomskontoret senest onsdag den 20.april 2022.

Samtidig kan jeg oplyse, at bestyrelsesmedlemmerne Emil Jelstrup C 002 (næstformand) og Ilse Kandler A 611 samt Helle Smed A 206 alle er villige til genvalg.

Med venlig hilsen

På vegne bestyrelsen

Pernille Høxbro
administrator