Et skønt sted at bo

Huslejenævnsafgørelse – varmeregnskab – flyttegebyr

Iht Lejelovens §107 A skal Frederiksgården herved meddele at Frederiksberg Huslejenævn i en afgørelse af 13..2022 har afgjort, at et opkrævet gebyr på kr.282,50 i forbindelse ved flytteaflæsning af varmen ikke er lovligt, da ikke var var aftalt i lejekontrakten.

Afgørelse ses vedhæftet.. (pdf)
huslejenaevnsafgoerelse