Et skønt sted at bo

Meddelelse om beboervalgte bestyrelsesmedlemmer

I min egenskab af administrator kan jeg oplyse, at følgende blev valgt som beboervalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen ved årsmødet den 30.september 2021

Emil Jelstrup (Næstformand), Rådmand Steins Allé 16 C 002
Mobil: 30 95 50 13
Mail: emjelstrup@gmail.com

Ilse Kandler, Rådmand Steins Alle 16 A 611
Mobil: 20 21 00 75
Mail:ilsekan1@gmail.com

Helle Smed, Rådmand Steins Alle 16 A 206
Mobil: 40 18 41 22
Mail:mail@hellesmed.dk

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro