Et skønt sted at bo
VIGTIG MEDDELELSE TIL ALLE på FREDERIKSGÅRDEN !

Da der desværre er konstateret corona udbrud blandt vores beboere på Frederiksgården – indføres fra i dag følgende tiltag:

  1. Der SKAL bæres mundbind i restauranten – og stadig fremvises corona-pas. Intet pas = INGEN adgang.
  2. GÆSTER i restauranten skal også bære mundbind – OG fremvise corona-pas Intet pas = INGEN adgang.
  3. Husk fortsat at holde afstand – og pas på hinanden.
  4. Vi henstiller kraftigt til, at der bæres mundbind på ALLE fællesområder, især vaskeri og læsesal samt ejendomskontoret.

 

Vi håber på Jeres opbakning da det er helt afgørende for at vi begrænser smitten på Frederiksgården 🙂 

Med venlig hilsen Administrator Pernille Høxbro

Indkaldelse til årsmøde

Læs  hele indkaldelsen til årsmøde samt ekstrakt af køkkenregnskabet her

————————————————————————————————

Årsmøde 2021
Den Selvejende Institution Frederiksgården

På vegne af bestyrelsen skal jeg herved indkalde samtlige beboere og partialobligationsejere til årsmøde

Torsdag den 30.september kl. 19.00

i Frederiksgårdens festsal.

Dagsorden vil være som følger i henhold til institutionens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab for regnskabsåret 2020 til efterretning. Ekstrakt af regnskabet samt køkkenregnskabet er vedlagt denne indkaldelse.
  4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Da bestyrelsen af hensyn til valghandlingen gerne vil udlevere en kandidatfortegnelse, opfordres alle mulige kandidater til at anmelde deres kandidatur skriftligt til Ejendomskontoret senest tirsdag den 28.september 2021.

Samtidig kan jeg oplyse, at alle de beboervalgte bestyrelsesmedlemmerne, Henrik Lausen A 202 (næstformand), Ilse Kandler A 611 samt Emil Jelstrup C 002 genopstiller.  .

Med venlig hilsen

p.b.v.
Pernille Høxbro
Administrator