Et skønt sted at bo

I nødstilfælde

Kontakt driftslederen her!

I weekend’er kan der i absolutte nødstilfælde rettes henvendelse til
driftslederen, mobil tlf. 24 42 11 06.

Skulle der opstå ganske akutte situationer, hvor driftslederen ikke kan træffes, vil nedenstående telefonnumre kunne benyttes,
men det indskærpes og pointeres, at det kun er i absolutte nødstilfælde:

Blikkenslager Tvilling VVS, tlf. 70 27 40 10

Falck, tlf. 70 10 20 30