Et skønt sted at bo
Varmemesteren er sygemeldt

Vores varmemesteren Michael Jensen er sygemeldt indtil videre.

Varmemesterens funktioner varetages af administrator og som følge heraf vil der være ændringer i træffetiderne

Træffetiderne vil fremgå af opslag i ejendommen.

De næste uger er træffetiderne:
Onsdag den 10. april 8.00 – 15.00

Mandag den 15. april 10.00 – 13.00

Med venlig hilsen
Administrator
Pernille Høxbro

I nødstilfælde

Kontakt varmemesteren her!

I weekend’er kan der i absolutte nødstilfælde rettes henvendelse til
varmemesteren, mobil tlf. 24 42 11 06.

Skulle der opstå ganske akutte situationer, hvor varmemesteren ikke kan træffes, vil nedenstående telefonnumre kunne benyttes,
men det indskærpes og pointeres, at det kun er i absolutte nødstilfælde:

Blikkenslager Tvilling VVS, tlf. 70 27 40 10

Falck, tlf. 70 10 20 30