Et skønt sted at bo

VIGTIGE INFORMATIONER

CORONA

Efteråret er kommet, og vi må desværre konstatere at Covid 19 fortsat hærger, så derfor er

meget fortsat anderledes –  også på Frederiksgården.

Restauranten serverer fortsat kun take-away – hvor længe det vil vare, afhænger af de restriktioner regeringen pålægger hele Danmark.

Derfor har det heller ikke været muligt at holde årsmøde, men heldigvis har vores dygtige og flittige beboervalgte medlemmer af bestyrelsen nemlig: Henrik Lausen, Ilse Kandler og

Emil Jelstrup, accepteret at fortsætte indtil ny valg kan finde sted, altså når forsamlingsforbuddet ophæves og vi så kan holde årsmødet måske først til april 2021.

Som følge af at der ikke har været afholdt årsmøde, og ekstrakten af regnskab 2019 ikke har været omdelt kan jeg oplyse at ekstrakt af regnskabet 2019 kan læses på:

http://www.frederiksgaarden.dk/wp-content/uploads/2020/11/ekstrakt2019.pdf.

NYT EJENDOMSKONTOR

Vores nye driftsleder Henrik Starholm er kommet super godt fra start og Starholm har sørget for mange gode forbedringer på ejendommen – senest opsætning af håndfri tryk/ flere håndspritdispensere ved indgangsdøre overalt i ejendommen.

Tak til alle for den positive modtagelse af vores daglige leder på ejendommen.

Som følge at vores nye driftsleder tiltræden, har vi besluttet at ændre de fysiske lokaliteter på ejendommen.

Med virkning fra mandag den 23.11.2020 nedlægges såvel Varmemesterkontoret som

Administrationskontoret.

Der oprettes i stedet et nyt Ejendomskontor som får til huse i det tidligere Administrationskontor – blok C stuen.

På kontoret kan enten Driftsleder Henrik Starholm eller Ejendomssekretær Marianne Windtberg kontaktes.

Ejendomskontorets telefon er 38 71 26 56 samt mobil 24 42 11 06.

 

Indtil videre vil kontakt pr mail kunne ske enten til:

administrator@frederiksgaarden.dk eller

varmemester@frederiksgaarden.dk

Kontorets åbningstider vil være:

Mandag kl. 8 – 9

Tirsdag kl. 9 – 12

Onsdag kl. 14- 18

Torsdag kl. 9 – 12

Fredag kl. 8 – 9

Vi glæder os til at byde Jer alle velkommen i det nye ejendomskontor.

 

BEBOERARRANGEMENTER

Covid 19 har desværre også begrænset de sædvanlige beboerarrangementer. Indtil videre vil det være således at allerede etablerede grupper – gymnastik mm fortsætter, men der vil ikke blive afholdt eller iværksat nye arrangementer.

Alle arrangementer forudsætter dog, at hver enkelt deltager udviser ansvarlighed i forhold til afstand, afspritning mm.

 

JORDFORURENING

Region Hovedstaden har meddelt, at der skal ske en kortlægning af hvorvidt der er sket en jordforening på ejendommen, der hvor ejendommens oprindelige olietanke har været nedgravet, før ejendommen overgik til fjernvarme i begyndelsen af 70’erne.

Administrator har bedt om at undersøgelsen sker snarest muligt.

Du kan læse mere på http://www.frederiksgaarden.dk/wp-content/uploads/2020/11/jordforurening.pdf

 

NY KOK

Desværre har Jeanne opsagt sin stilling som kok – da Jeannes helbred ikke kunne klare arbejdet som af og til medfører tungere løft – det beklager vi – men ønsker Jeanne det bedste fremover.

 

Derfor er jeg glad for at kunne informere om at en dygtig og kompetent ny kok tiltræder – da Heidi Buhr er ansat som ny kok.

Heidi har stor erfaring fra restaurationsbranchen, og jeg håber alle vil tage godt imod Heidi.

 

SPRINGVAND

Som det sikkert er bemærket, er renoveringen af springvandet begyndt.

Hesten vil blive afrenset for gammelt kalk (der er rigtigt meget) og der vil blive lagt ny bund mm i karret. Alt i alt vil springvandet stå klart til den nye sæson d.1.maj 2021.

 

JUL

Desværre tør vi på nuværende tidspunkt, pga. Covid 19 restriktioner, ikke sige noget om hvorledes julemiddagen og nytårsaften kan afvikles – nærmere informationer følger.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro