Et skønt sted at bo

Renovering af faldstammer

Renovering af faldstammer

Entreprenørfirmaet Aarsleff skal i den kommende tid udføre strømpeforing af lodrette faldstammer inkl. afgreninger i ejendommen. I den forbindelse skal vi have adgang til hhv. lejligheder og tag.

Støjende arbejde vil foregå i tidsrummet: 
7.30-17.30 på hverdage.

(anlægsfolk vil være synlige fra kl. 7:00 – 18:00)

Arbejdet vil foregå i perioden:

Mandag uge 4 – fredag uge 5

Mandag uge 4 opstartes afdækning af lejligheder samt indskæring på faldstammen

Tirsdag uge 4 opstartes rens af faldstammen

Mandag uge 5 opstartes strømpeforingen

Arbejdet forventes at tage ca. 2 uger inkl. rens og retablering. 

  1. Demontering og afdækning

Gangareal, og skabe under håndvask i både køkken og bad skal være ryddeligt ved opstart. Køkkenafløb og WC demonteres i forbindelse med rens & strømpeforing.

Efter rens monteres køkkenafløb og WC igen så det kan benyttes frem til foring. men under strømpeforing sker reetablering af disse først efter færdiggørelse.

Venligst respektér skiltet ”vigtigt! afløb må ikke benyttes”. 

Såfremt der er skjulte rørføringer til faldstammerne, bliver disse fritlagt, således at rørføringer synliggøres og arbejdet kan udføres. Al demontering genetableres.

  1. Rens af faldstammer.

Vi renser faldstammer og afløb, ugen før strømpeforingen, for at sikre det bedste resultat. Her kan afløb ikke benyttes kortvarigt mens vi er i lejligheden.

 

  1. Strømpeforing

Først strømpefores faldstammen fra tag til stueetage og tilsluttede afgreninger åbnes med cutter. Efterfølgende strømpefores tilsluttede afgreninger. Afgreninger (stik) skal stå med tryk på hen over natten, hvilket kan give en summende lyd. Under udførelsen er der ført trykslanger igennem brevsprækker/vinduer/andet og ind til strømpeforingen. Her kan afløb ikke benyttes – se pkt. 2.

I skal regne med at være uden afløb 3-4 dage.

  1. Reetablering

Ved udført arbejde genmonteres afløb og andet. I vil modtage en færdigmelding så snart alle afløb kan benyttes igen.

Vi håber på forståelse for de ulemper som renoveringen medfører i perioden. Vi gør vores yderste for at forløbet bliver så kort og gnidningsløst som muligt.

Med venlig hilsen
Per Aarsleff A/S
Rørteknik

Christian Wærling Lund
Projektleder