Et skønt sted at bo
Varmemesteren er snart tilbage

Jeg er rigtig glad for at kunne informere om at vores varmemester Michael Jensen er i meget god bedring.

Det betyder at fra mandag den 20. maj vil Michael
være tilbage på Frederiksgården men på nedsat tid
indtil videre, herunder holder Michael fri om onsdagen.

Som følge heraf vil varmemesterens træffetider blive ændret således:

Mandag kl. 8-9
Tirsdag  kl. 8-9
Torsdag kl. 8-9

Jeg håber alle vil tage godt imod Michael og vise respekt for at Michael ikke er tilbage på fuldtid og med fuld arbejdskraft.

Med venlig hilsen
Administrator
Pernille Høxbro

Meddelelse til samtlige beboere i Frederiksgården

Som det er bekendt, har jeg siden 2013 haft min arbejdsadresse hos Dansk Financia A/S på Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund.

Herfra har jeg drevet min advokatvirksomhed og udført mit arbejde som administrator for Frederiksgården.

Den 1. juli d.å. har Datea AS overtaget ejendomsadministrationsaktiviteterne i Dansk Financia A/S.

Jeg er derfor glad for at kunne meddele, at jeg i forlængelse heraf har indgået en aftale om at blive indhuset hos Datea AS med min advokatforretning og min ejendomsadministration.

Min flytning ændrer ikke i, at den daglige kontaktperson (udover undertegnede naturligvis) som hidtil vil være ejendomsadministrator Michael Topsøe-Jensen, som er ansvarlig for opkrævninger m.v.

Telefon:         45260942      Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15

Email:            mto@datea.dk

Med hensyn til huslejeopkrævninger og betalinger fortsætter det uændret, idet alle tilmeldte BetalingServiceaftaler videreføres.

Såfremt man ikke er tilmeldt BetalingsService, vil jeg endnu engang opfordre til at tilmelding sker.

Man skal rette henvendelse til ens eget pengeinstitut medbringende det indbetalingskort, som modtages i slutningen af august:

Såvel Marianne Windtberg på administrationskontoret på ejendommen som varmemester Michael Jensen er naturligvis sammen med undertegnede parate til at besvare spørgsmål i øvrigt.

Mine kontaktdata vil være som følger:

Advokatfirmaet Pernille Høxbro

Møderet for Højesteret

DADES Huset

Lyngby Hovedgade 4

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 26 09 00

Mail: advokat@pernillehoxbro.dk.

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro

Skriv et svar