Et skønt sted at bo

Frederiksgården sommerbrev juli 2021

Tiden flyver –solen skinner -og ferie tiden er snart over os derfor vil jeg benytte lejligheden til at komme en del vigtige informationer.

Covid 19: 

Restauranten er åbnet og vi synes der er blevet taget godt imod genåbningen om end vi kan se at der fortsat er mange beboere der benytter sig af take-away ordningen.

Selv om mange af os nu er færdig vaccinerede skal vi fortsat passe på hinanden – dvs. holde afstand og spritte af – så det beder vi Jer huske på.

Mht. at invitere gæster og holde mindre selskaber er det fortsat ikke muligt men vi håber at kunne åbne for dette efter ferien.

Vores køkkenchef Bjarne holder ferie i 30,31 og 32 her vil vores kok Birgitte have ansvaret for køkkenet og vores faste vikar vil møde ind.

 

Faldstamme projektet: 

Projektet følger tidsplanen – jeg vil gerne sige alle beboere tak for at I har taget alt den larm støj og rigtig meget besvær – om jeg så må sige i stiv arm!

Som udlejer har Frederiksgården bestræbt sig på, at dette meget besværlige projekt giver så få problemer som muligt men arbejdet er indgribende og har medført mange gener men både udlejer (vores driftsleder Henrik Starholm), rådgivende ingeniører og ikke mindst håndværkerne gør alt hvad der er muligt for at minimere generne.

Husk at læse de løbende beboerinfo der kommer vedr.projeket.

 

Maling af vinduer og facader: 

I august går vi i gang med den længe ventede maling af vinduerne og facaderne.

Jeg er glad for at kunne oplyse Jer om, at Bestyrelsen for et minimere generne-  i form at hver enkelt beboer ikke skal give adgang 4- 5 gange til lejligheden- har besluttet at arbejdet udføres fra stillads – også selv om det betyder en merudgift på ca. 1 mil.

Da arbejdet er ren vedligeholdelse vil udgifterne ca. 9.5 mil ikke kunne pålægges lejerne og der sker derfor ikke lejeforhøjelse i forbindelse med projektet.

Samtidigt med dette brev modtager I informationsbrev fra Rådgivende ingeniør Peter Jahn og Partner – dette beder jeg om læses grundigt – der er mange vigtige informationer – herunder RYDNING AF ALTANER I BLOK C.

Arbejdet begynder i blok C medio august 2021 og herefter afsluttes blok C i 2021 og blok A

og B udføres i 2022.

 

Årsmøde: 

Covid 19 har medført at der hverken i 2020 eller indtil nu i 2021 har kunnet afholdes årsmøde.

Derfor er jeg glad for at kunne oplyse, at bestyrelsen har besluttet at årsmødet 2021 afvikles -desværre forsinket –  men i september måned.

Årsmødet afholdes torsdag den 30.september 2021 kl.19.30

Indkaldelse vil naturligvis blive fremsendt, men blot så I kan sætte kryds i kalenderen.

 

Haven:

Udover de meget store projekter kan jeg også oplyse, at petanque banen bliver renoveret med nye bander og nyt grus – ligesom der er købt ny opbevaringsboks og nye kugler.

Springvandet er jo i gang igen og pryder haven så smukt – på vores hjemmeside ligger der fine fotos af den vellykkede indvielse se www.frederiksgaarden.dk

Med disse mange informationer er der nu kun tilbage for mig at ønske Jer alle en rigtig skøn sommer som jeg håber I vil nyde – husk fortsat at passe på hinanden – holde afstand og spritte af – sådan at Frederiksgården fortsat kan være et trygt sted at bo 🙂

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator