Et skønt sted at bo

Corona Virus Nyt

Kære beboere på Frederiksgården

Allerførst håber jeg at I alle har nydt sommeren trods corona 🙂 .

På Frederiksgården passer vi fortsat på hinanden og alle eksisterende corona tiltag fortsætter indtil videre.

I sidste uge afholdt bestyrelsen møde og drøftede blandt andet mulig-heden for at nedsætte køkkenafgiften i den periode hvor restauranten var lukket i foråret og det derfor ikke var muligt at benytte den.

Bestyrelsen besluttede, som kompensation for den lukkede
Restaurant, at alle beboere der pr 1.3 2020 var tilmeldt på
køkkenafgift frem til udgangen af året (2020) kan afhente et hæfte med 15 spise billetter – værdi kr. 750 – gratis på Administrations-kontoret i kontorets åbningstid.

Også er vores nye driftsleder Henrik Starholm tiltrådt og jeg er glad for at der er taget godt i mod Starholm – vi glæder os alle over
Starholms gode energi 🙂

Venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator