Et skønt sted at bo

BEBOERORIENTERING NR. 4

STRØMPEFORING AF FALDSTAMMER

EFTER ENDT PRØVEPROJEKT

Prøveprojektet, hvor faldstammen i Rådmand Steins Allé 16A, 001-701 blev strømpeforet, er nu færdiggjort. Prøveprojektet forløb efter planen, og de gode erfaringer vi har herfra, tager vi med i hovedprojektet, hvor de resterende 41 stk. faldstammer skal strømpefores.

Du får hermed en opfølgende orientering om udførelse af arbejdet i ejendommen.

Ligeledes udsendes en revideret tidsplan, da denne nu kan præciseres yderligere efter de gode erfaringer fra prøveprojektet.

Vedlagt denne orientering er en oversigt over faldstammerne i ejendommen, hvor lejlighedsnumrene i Blok B er revideret.

GENERELT

Støj

Da rensning af faldstammen i arbejdsuge 1 udføres med en metalkæde, vil dette medføre et højt niveau af støj, som vil kunne høres i hele ejendommen, da støjen spredes gennem betonkonstruktionen. Det vil ligeledes medføre støj, når en evt. rørkasse i stuelejlighederne opbrydes, og faldstammen overskæres.

I arbejdsuge 2 vil selve strømpeforingsprocessen ikke støje markant. Der vil dog opleves meget støj ved montering af nye toiletter i store dele af ejendommen, da der skal bores i badeværelsesgulvet gentagende gange, da toilettet monteres med skruer. Toiletmonteringen sker fortrinsvist torsdag og fredag.

Støvgener

Der vil ikke være støvgener i forbindelse med arbejdet. Kun boring af huller til montering af nyt toilet vil støve. Hvis entreprenøren skønner, at støvgenerne er slemme, opstiller han en støvskærm ind mod stuen.

Nye toiletter
Der bliver monteret nye toiletter af typen Laufen Kompas i forbindelse med projektet. Disse monteres inkl. nyt toiletbræt. Hvis du har et toiletbræt eller andet på toilettet, som du ønsker bevaret, bedes du fjerne dette inden arbejdsuge 2 af projektet – dvs. ugen hvori din faldstamme skal strømpefores.

Vand- og afløbsforhold

Arbejdsuge 1: Rensning af faldstamme og afgreninger.

Når der er håndværkere i din lejlighed, må du ikke benytte afløbene – hverken gulvafløb, håndvask på badeværelse eller vask i køkken. Håndværkerne lægger en seddel ved dine afløb, hvor der står, at de ikke må benyttes. Der vil være vand i hanen, men du bedes hælde evt. væskerester i en spand og bortskaffe dette gennem en kloakrist i haven.

Når håndværkerne er færdige, og dit toilet er sat tilbage på plads, må du bruge vand og afløb som normalt.

Arbejdsuge 2: Strømpeforing af faldstamme

Du må ikke benytte afløbene i hele arbejdsugen, indtil du har modtaget en færdigmelding fra Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) om, at arbejdet er færdiggjort i din lejlighed. Dette gælder alle afløb, dvs. gulvafløb, håndvask på badeværelse og vask i køkken. Håndværkerne lægger en seddel ved dine afløb, hvor der står, at de ikke må benyttes.

Der vil være vand i hanen, men du bedes hælde evt. væskerester i en spand og bortskaffe dette gennem en kloakrist i haven.

Hvis du er i tvivl om ovenstående, ret da henvendelse til håndværkerne i din lejlighed eller send en mail på FG@PJP.dk

Rydning af køkken og badeværelse

Der skal være en fri adgangsvej ind til køkken og badeværelse, hvor håndværkerne og værktøj skal kunne komme uhindret igennem. Det skal sikres, at der er min. 1 meters fri passage.

Det anbefales at flytte møbler i entre og evt. afdække større møbler, som ikke kan flyttes, med et tæppe. Ligeledes skal tæpper og løbere fjernes fra gulvet.

Skabet under køkkenvasken skal ryddes, så håndværkerne har plads til at arbejde. Du behøver ikke, at fjerne ting på køkkenbordet, i de andre skabe og lign.

På badeværelset er tommelfingerreglen, at der skal kunne være en stor håndværker omkring toilettet og afløbet fra håndvasken. Fjern derfor eventuelle skabe/spejle og lign., som kunne sidde i vejen for håndværkeren. Ligeledes skal skabet under håndvasken på badeværelset fjernes, da dette ofte er i vejen for demontering af afløbsinstallationen.

Toilet-/badevogn

Der opstilles ingen toilet-/badevogn i gården, og du henvises til at benytte fællestoiletter og -bade, mens projektet pågår i din lejlighed.

Der er mulighed for at få opstillet et tørkloset, hvis du ikke er genhuset i ejendommens gæsteboliger.

Hvis du bor i en stuelejlighed, vil du være uden toilet flere gange i korte perioder. Du har mulighed for at have et tørkloset i hele perioden.

Hvis du vil have tørkloset, så send en mail til FG@PJP.dk eller ret en henvendelse til håndværkerne i din lejlighed.

Færdigmelding

Ved færdiggørelsen af arbejdet i din lejlighed vil du modtage en færdigmelding i din postkasse.

TIDSPLAN

Arbejdet bliver udført efter nedenstående overordnede tidsplan. Der udføres ikke arbejde i helligdage samt weekender. Derudover har håndværkerne ferie i uge 27 og 28 2021.

Arbejdsuge 1: Rensning af faldstammer.

Arbejdsuge 2: Strømpeforing af faldstammer + samt montering af nyt toilet torsdag og fredag.

 

Uge nr. Lejligheder
10 og 11 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 014-714
10 og 11 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 015-715
11 og 12 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 002-702
11 og 12 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 003-703
12 og 14 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 012-712
12 og 14 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 013-713
14 og 15 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 004-704
14 og 15 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 005-705
15 og 16 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 010-710
15 og 16 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 011-711
16 og 17 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 006-706
16 og 17 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 007-707
17 og 18 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 008-708
17 og 18 2021 Rådmand Steins Allé 16A, 009-709
18 og 19 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 021-721
18 og 20 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 001-701
19 og 20 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 002-702
20 og 21 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 019-719
20 og 21 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 020-720
21 og 22 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 003-703
21 og 22 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 004-704
22 og 23 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 017-717
22 og 23 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 018-718
23 og 24 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 005-705
23 og 24 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 016-716
24 og 25 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 006-706
24 og 25 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 015-715
25 og 26 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 007-707
25 og 26 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 008-708
26 og 27 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 013-713
26 og 27 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 014-714
28 og 29 2021 Ferie
30 og 31 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 009-709
30 og 31 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 010-710
31 og 32 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 011-711
31 og 32 2021 Rådmand Steins Allé 16C, 012-712
32 og 33 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 001-401
32 og 33 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 002-402
33 og 34 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 005-405
33 og 34 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 006-406
34 og 35 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 003-403
34 og 35 2021 Rådmand Steins Allé 16B, 004-404

Arbejdet udføres efter ovenstående overordnede tidsplan og kræver adgang til de benævnte lejligheder

I næsten alle byggeprojekter som dette kan der opstå uforudsete forhold. Vi vil derfor bede dig om at have forståelse for eventuelle mindre forskydninger i tidsplanen.

Hvis der opstår væsentlige ændringer i tidsplanen, vil du blive meddelt ved en ny beboerorientering.


SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål, bedes du rette henvendelse via FG@PJP.dk. Så svarer vi hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen

Peter Jahn & Partnere A/S
Ekrem Nielsen, Lasse Friis og Martin Daniel Nielsen