Et skønt sted at bo

Beboerinformation Covid-19 fokus

CRECEA A/S ved bedriftslæge Jens Brandt og kemiingeniør Asger Holbæk Jensen har vurderet Per Aarsleffs forholdsregler ved faldstammerenovering inklusiv nedenstående særlige forholdsregler til forebyggelse af COVID-19-smitte. CRECEA A/S finder disse forholdsregler i tråd med sundhedsstyrelsens anbefalinger og Branchefællesskabet for arbejdsmiljø – Bygge og Anlægs vejledninger.

  • Hvis der i husstanden er påvist smitte med Covid-19 eller nogen i husstanden er i karantæne, skal I straks informere Per Aarsleffs kontaktperson, som står i vedlagte beboerbrev.
  • I beboere må gerne være i lejligheden, men skal opholde jer i et andet rum, mens der arbejdes i lejligheden. Kan det ikke lade sig gøre, så hold minimum 2 m afstand til håndværkerne. Gælder også når du skal ind eller ud af lejligheden.
  • Der er adgang til vand (til drikkevand, kaffebrygning osv.) i lejligheden under arbejdet, dog er der ingen afløbsforhold.
  • Toilet/håndvask/bad foregår i opstillede fællesfaciliteter. Hver lejlighed vil have adgang til eget toilet (evt. i form af tørkloset). Hvis pladsforholdene ikke tillader, at hver lejlighed har eget bad, vil op til 10 personer skulle dele bad. Badet kan have særlig åbningstider og vil i åbningstiden blive gjort grundigt rent minimum hver 2. time. (se vedlagte beboerbrev for yderligere information).
  • Der forefindes godkendt håndsprit og engangshandsker i opgangen, som I kan bruge ved ind- og udgang i jeres lejlighed. Dette benytter håndværkerne også.
  • Efter afslutning af en arbejdsgang i jeres lejlighed, rengør håndværkerne jeres dørhåndtag og andre overflader, der har været berøring med.