Et skønt sted at bo

Administrationskontor og varmemesterkontor lukket

Efter yderligere overvejelser er det besluttet at såvel administrationskontoret og varmemesterkontoret indtil videre er lukket for personlige henvendelser.

Al kontakt skal ske til:

administrator@frederiksgaarden.dk – tlf 38712656
varmemester@frederiksgaarden.dk – tlf 24421106

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator