Et skønt sted at bo

Årsmødet er udskudt

Meddelelse til samtlige beboere i Frederiksgården

Som tidligere oplyst er afholdelse af årsmødet udskudt indtil videre pga. covid restriktionerne om forsamlingsforbud.

Men jeg kan oplyse at bestyrelsen på sit netop afholdte møde godkendte institutionens årsregnskab for 2020.

Ekstrakt af regnskabet kan dels findes her dels afhentes på ejendomskontoret.

 

Frederiksberg d.18.amj 2021

Administrator
Pernille Høxbro