Et skønt sted at bo

VIGTIG !!!! Corona Virus

Situationen i Danmark er dybt alvorlig og regeringen har besluttet at Danmark nærmest lukkes ned.

Dette får også konsekvenser for beboerne i Frederiksgården.

Indledningsvis opfordres alle beboere, der måtte være sat i karantæne eller være syge at melde det til kontoret enten på mail: administrator@frederiksgaarden.dk  eller på telefon 38 71 26 56.

Dele af fælles faciliteterne, nemlig motionsrum, læsestue, tv stue lukkes indtil videre.

Al udlejning af gæsteværelser stoppes og de reservationer der er foretaget suspenderes indtil videre.

Indtil videre holdes varmemesterkontoret åbent i næste uge mandag kl.13-14 og onsdag 8-9, men alle opfordres til så vidt muligt at rette henvendelse pr.mail eller pr. telefon.

Mest vidtrækkende konsekvenser har situationen for restauranten, hvor alle i dagligdagen er tæt på hinanden og sidder tæt sammen.

Derfor opfodres alle spisende beboere til senest på fredag d.13.3. altså i morgen at framelde sig spisningen de næste 2 uger og selv sørge for mad i sin egen lejlighed – framelding skal ske til kontoret v/ Marianne Windtberg.

De almindelige frameldingsregler er hermed sat ud af kraft og man vil blive godskrevet frameldingen på næste månedsregning.

Denne opfordring skyldes, at vi indtil videre vil gøre alt for at undgå at skulle træffe mere vidtgående beslutninger, nemlig helt at lukke restauranten.

Med denne opfordring håber vi at de beboere, der selv kan lave mad melder fra således at der skal serveres mad til væsentlig færre beboere med der af følgende lavere risiko for smitte.

Når vi har et overblik over hvor mange beboere, der fortsat ønsker at spise, vil vi tage stilling til hvorvidt der skal spises i hold / seatings

For at minimere smitterisikoen skal alle der benytter restauranten at spritte hænderne ved de opstillede standere.

Der vil kun være 2 stole ved hvert bord og separaten vil blive lukket af.

Når maden udleveres skal der holdes god afstand mindst 1 meter til begge sider.

Det vil indtil videre ikke være muligt at have gæster med i restauranten heller ikke selv om der er sket tilmelding.

Der vil ikke blive serveret buffet men derimod en 2 retters menu første gang på søndag d.15.3 og bemærk tidspunktet er normal spisetid kl.17.30.

Ligeledes vil der ikke kunne afvikles nogen former for selskaber.

Situationen følges nøje og derfor kan forholds reglerne ændres løbende.

Vi håber at alle har forståelse for de beslutninger der hermed er meddelt og vil hjælpe hinanden til at klare hverdagen.

Med venlig hilsen

Bjarne Jensen   og  Pernille Høxbro

Køkkenchef            Administrator

Åbning af restauranten

Kære beboer i Frederiksgården

Siden sidste information blev udsendt er corona situationen i Danmark blevet forbedret idet smittetrykket generelt er faldet, hvilket som bekendt har betydet at mange dele af samfundet igen er åbnet.

På denne baggrund har bestyrelsen i Frederiksgården besluttet at genåbne husets restaurant for beboerne.
Restauranten åbner onsdag den 27. maj kl. 17.30.

Åbningen sker under den forudsætning at man både passer på sig og på ens medbeboere og på vores dygtige ansatte.

Man vil kun kunne spise hvis man på forhånd har tilmeldt sig via kontoret (ikke via køkkenet) enten pr mail, brev eller telefon.

Det vil således have den virkning at alle gældende regler om til og fra melding herunder betaling m.m. igen er i kraft fra den 27. maj.

Ligeledes vil bakkeopbringningsgebyret igen blive sat i værk.

Spisebilletterne vil blive omdelt når man har meldt sig til.

Betalingen for resten af maj måned vil være kr. 263,75 og bliver opkrævet på den næste månedsregning.

Åbningen af restauranten sker under overholdelse af såvel afstandskravene som kravene om god håndhygiejne.

De i restauranten opsatte markeringer skal nøje overholdes.

For at kunne overholde såvel afstands krav som areal krav vil der kun være plads til max 35 spisende ad
gangen i restauranten – er der flere bliver man ikke lukket ind, men må vente udenfor restauranten til der er plads.

I den forbindelse er jeg nødt meget tydeligt at gøre opmærksom på at ALLE henvisninger fra ALT personale i restauranten skal følges.

Hvis ikke dette sker vil man blive bedt om at forlade restauranten.

Ligeledes må der ikke ændres på stole og bord opsætningen.

Der vil naturligvis fortsat ikke kunne inviteres gæster med i restauranten (det gælder også børn, børnebørn m.m.) eller afholdes selskaber.

For at imødekomme de beboere der ikke ønsker at spise i restauranten (men som er tilmeldte på forhånd) vil det være muligt at afhente dagens menu i en takeaway boks hver dag fra kl.17 – 17.15 boksen udleveres af restauranten – egne bokse må ikke medbringes.

Vi er helt opmærksomme på at de mange restriktioner og anvisninger ikke er med til at skabe den sædvanlige hygge i restauranten men desværre er covid 19 ikke sådan at spøge med og derfor tager vi situationen meget alvorligt.

Vi beder derfor også om at alle viser hensyn herunder ikke opholder sig længere i restauranten end den tid der går med at spise middagen.

Hygge, kaffe må henlægges til andre steder.

For at undgå misforståelser opsummeres følgende:

Vejledning/information vedr. fra- og tilmelding til restauranten i forbindelse med corona:
1. Alle beboere der var tilmeldt som spisende pr. 15. marts 2020 bliver automatisk tilmeldt som spisende igen fra den 27. maj 2020.05.
2. Alle beboere der var på køkkenafgift pr. 15. marts 2020 fortsætter på køkkenafgift.
3. Ønsker man at framelde spisningen på grund af ferie eller lign. skal framelding som hidtil ske til administrationskontoret ved Marianne Windtberg.
4. De beboer der allerede har givet besked om at overgå til køkkenafgift pr. 1. maj eller pr. 1. juni skal ikke foretage sig yderligere.
5. Alle gældende til- og frameldingers regler træder igen i kraft pr. 27. maj 2020.

I håbet om en god genåbning af restauranten!

De bedste hilsner
Pernille Høxbro